Moderní systematika rostlin odhaluje evoluční historii rostlin a hledá příčiny jejich současného rozšíření. Naše skupina na katedře botaniky PřF JU se zabývá studiem morfologické i genetické variability rostlin, jejich reprodukcí, hybridizací, polyploidizací, vznikem druhů a jejich rozšířením. Pracujeme jak v terénu po celé Evropě (např. Šumava, Alpy, Skandinávie, Balkán), tak v molekulární laboratoři. Oblíbenými objekty studia jsou kapradiny, vodní rostliny, různé rody zárazovitých, hvězdnicovitých a trav. Nebráníme se však žádné skupině, ve které se objeví smysluplné otázky. Každý zájemce o rostliny je vítán, podívejte se na naše projekty a témata nabízených diplomových prací.