People

Milan Štech

stech@prf.jcu.cz

 • Taxonomie a fytogeografie cévnatých rostlin. Speciální zájem o mikrospeciaci jednoletých poloparazitických rostlin ze současné čeledi Orobanchaceae (zvláště Melampyrum, Euphrasia, Rhinanthus atd.), význam hybridizace, izolace, reprodukčního systému.
 • Rozšíření a migrace rostlin ve střední Evropě, reliktní výskyty, biologie vzácných druhů, floristika, ochrana přírody

 

Petr Koutecký

kouta@prf.jcu.cz

 • Taxonomy of vascular plants (Centaurea, Ranunculus sect. Batrachium, and many others)
 • Evolutionary and historical processes (polyploidy, hybridization, apomixis and other breeding systems, variation at population level, phylogeography)
 • Use of laboratory methods (flow cytometry, DNA sequencing and various population genetics markers), experimental approaches (cultivation, crossing experiments), statistical analysis of data (both from the field and the laboratory)
 • Distribution mapping, plant determination, nature conservation

Libor Ekrt

libor.ekrt@gmail.com

 • Biosystematics of ferns and lycophytes (Dryopteris, Cystopteris, Asplenium, Huperzia etc.)
 • Revision of distribution of ferns and lycophytes in the Czech Republic
 • Reproductive modes and hybridization mechanisms in ferns

Jiří Košnar

JiriKosnar@seznam.cz

 • Bryology
 • Molecular laboratory methods
 • Floristics

Madgalena Lučanová

kubesovm@gmail.com

 • variabilita velikosti genomu a počtu chromozomů (průtoková cytometrie + karyologie)
 • význam polyploidie a hybridizace v evoluci cévnatých rostlin (průtoková cytometrie + molekulární markery)
 • studium reprodukčních systémů (opylovací pokusy)

Students


Mgr. Viktorie Brožová

viktorie.brozova@seznam.cz

 • Phylogeography of the Arctic plants. (supervisor: Pernille Bronken Eidesen – UNIS)

Mgr. Ondřej Hornych

hornych.ondrej@gmail.com

 • Rozmnožování a hybridizace vybraných druhů kapradin. [Reproduction and hybridization of some fern species.] (supervisor: Libor Ekrt)

Mgr. Šárka Svobodová

pandass@seznam.cz

 • Hybridizace mezi druhy Euphrasia nemorosa a Euphrasia stricta, její význam pro morfologickou a genetickou variabilitu a ekologické vlastnosti populací. [Hybridization between Euphrasia nemorosa and Euphrasia stricta, importance for morphological and genetic variabilita and population ecology characteristics.] (supervisor: Milan Štech)

Bc. Alžběta Férová

alzbeta.ferova@gmail.com

 • Reprodukční mechanismy apomiktických a sexuálních druhů kapraďů (Dryopteris). [Reproduction mechanisms of apomictic and sexually reproducing wood fern species (Dryopteris).] (supervisor: Libor Ekrt)

Bc. Joel Krejčí

joelkrejci@seznam.cz

 • Rozšíření a diverzita Huperzia selago agg. v Evropě. [Distribution and diversity of Huperzia selago agg. in Europe.] (supervisor: Libor Ekrt)

Bc. Jana Piherová

j.piherka@gmail.com

 • Taxonomická problematika Calamagrostis varia. [Taxonomy of Calamagrostis varia.] (supervisor: Milan Štech)

Linda Vlčková

vlckova.lindus@seznam.cz

 • Morfologická variabilita lakušníků (Ranunculus subg. Batrachium). [Morphological variability of water-crowfoots (Ranunculus subg. Batrachium).] (supervisor: Petr Koutecký)

Vojtěch Dolejšek

vojtaDolejsek@seznam.cz

 • … (supervisor: Petr Koutecký)