Petr Koutecký

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 304 (herbáře – podkroví)
  Laboratoř molekulární biologie rostlin, Branišovská 31 – PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
 • E-mail: kouta@prf.jcu.cz
 • Tel.: +420 38 777 2377 (herbáře)
  +420 38 777 2271, +420 38 777 2362 (laboratoř)

Životopis

Nové publikace

 • Hanušová K., Čertner M., Urfus T., Koutecký P., Košnar J., Rothfels C. J., Jarolímová V., Ptáček J., Ekrt L. (2019): Widespread co-occurrence of multiple ploidy levels in fragile ferns (Cystopteris fragilis complex; Cystopteridaceae) probably stems from similar ecology of cytotypes, their efficient dispersal and inter-ploidy hybridization. – Annals of Botany 123: 845-855
 • Nieto-Lugilde M., Werner O., McDaniel S.F., Koutecký P., Kučera J., Rizk S. M., Ros R.M. (2018): Peripatric speciation associated with genome expansion and female-biased sex ratios in the moss genus Ceratodon. – American Journal of Botany 105: 1009-1020.
 • Prančl, J., Koutecký, P., Trávníček, P., Jarolímová, V., Lučanová, M., Koutecká, E. & Kaplan, Z. (2018): Cytotype variation, cryptic diversity and hybridization in Ranunculus sect. Batrachium revealed by flow cytometry and chromosome numbers. – Preslia 90: 195–223.

Všechny publikace

Výzkum

 • Taxonomie cévnatých rostlin (chrpy – Centaurea, lakušníky – Ranunculus sect. Batrachium, a mnoho jiných)
 • Hybridizace a polyploidie a jejich interakce, rozmnožovací systémy (apomixie)
 • Morfologie a morfometrická analýza, průtoková cytometrie, molekulární metody v systematice rostlin
 • Velikost genomu u různých skupin rostlin, mechorostů, hmyzu
 • Vodní rostliny
 • Mapování rozšíření rostlin, určovací klíče a flóry, květena vesnic

Více o výzkumu

Členství

 • Česká botanická společnost (od 1997)
 • Redakční rada časopisu Preslia
 • Redakční rada Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích