Petr Koutecký

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 304 (herbáře – podkroví)
  Laboratoř molekulární biologie rostlin, Branišovská 31 – PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
 • E-mail: kouta@prf.jcu.cz
 • Tel.: +420 38 777 2377 (herbáře)
  +420 38 777 2271, +420 38 777 2362 (laboratoř)

Životopis

Publikace

 • Čertner, M., Fenclová, E., Kúr, P., Kolář, F., Koutecký, P., Krahulcová, A., Suda, J. (2017): Evolutionary dynamics of mixed-ploidy populations in an annual herb: dispersal, local persistence and recurrent origins of polyploids. – Annals of Botany 120: 303-315
 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Koutecký, P., Šumberová, K., Ekrt, L., Grulich, V., Řepka, R., Hroudová, Z., Štěpánková, J., Dvořák, V., Dančák, M., Dřevojan, P., Wild, J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89: 115–201.
 • Kúr, P., Košnar, J., Koutecký, P., Tremetsberger, K., Štech, M. (2016): Origin of Spergularia ×kurkae, a hybrid between the rare endemic S. echinosperma and its widespread congener S. rubra. – Preslia 88: 391–407. pdf

Všechny publikace

Výzkum

 • Taxonomie cévnatých rostlin (Centaurea, Batrachium, Odontites, Salix, aj.)
 • Hybridizace a polyploidie a jejich interakce (Centaurea jako model, Salix)
 • Morfologická plasticita (Centaurea jacea)
 • Průtoková cytometrie a molekulární metody v systematice rostlin
 • Květena vesnic
 • Vodní rostliny

Více o výzkumu