Petr Koutecký – CV

Nar. 1978, Ostrava

Ženatý, 3 děti

 

Zaměstnání

 • 2008–dosud katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (odborný asistent: výuka, výzkum, herbář, laboratoř)
 • 2007–2008 katedra botaniky katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (vědecký pracovník)

Vzdělání

 • 2003–2008 doktorské studium, Biologická / Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (disertační práce): Taxonomická studie středoevropských zástupců Centaurea sect. Jacea; školitel RNDr. Jan Štěpánek CSc.)
 • 2000–2003 magisterské studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity (diplomová práce: Taxonomická studie skupiny Centaurea phrygia agg. v České republice; školitel RNDr. Jan Štěpánek CSc.)
 • 1997–2000 bakalářské studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity (bakalářské práce: Regenerace luk v nivě Moravy po katastrofální povodni v roce 1997; školitel prof. RNDr. Karel Prach, CSc.)

Krátkodobé zahraniční pobyty

 • Vídeň, herbáře W a WU (2005, 2008)
 • Budapešť, herbář BP (2005, 2007)
 • Cluj-Napoca, herbář CL (2008)
 • Nizozemí, vegetační mapování (1999)

Zahraniční botanické exkurze

 • Karpaty, Alpy, Mediterán (vícekrát)  – Rumunsko mimo Karpaty (2012, 2015), Ukrajina mimo Karpaty (2018) – Maďarsko (2001, 2019) – Litva (2004), Norsko+Švédsko (1998), Norsko (2003), Finsko (2001, 2007), Rusko (poloostrov Kola; 2004) – Pyreneje (2011, 2019) – Kanárské ostrovy (2003, 2005) – Turecko (2000, 2011), Gruzie (2011) – Rusko (Bajkal, 2013), Kazachstán (hlavně Altaj; 2006), Himaláje (Indie, Ladák, 2014)

Ostatní zájmy

 • Biologická olympiáda (autorský tým pro kategorie A, B; 1998–2008, později externí spolupráce)
 • Fotografování

Členství

 • Česká botanická společnost (od 1997)
 • Vedoucí redaktor časopisu Folia Geobotanica (pro taxonomii)
 • Redakční rada časopisu Preslia
 • Redakční rada Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích