Courses

 • Anatomie a morfologie rostlin (KEBR 205)
  Učí: Milan Štech a David Reňák
 • Biologie kapraďorostů (KBO 296)
  Učí: Libor Ekrt
 • Botanika vyšších rostlin – malá (KBO 132)
  Učí: Libor Ekrt a další
 • Botanika vyšších rostlin – velká I, II (KBO 138, 139)
  Učí: Milan Štech, Libor Ekrt a Jan Kučera
 • Květena a vegetace střední Evropy (KBO 308)
  Učí: Milan Štech a další
 • Letní kurz vegetačního mapování (KBO 430)
  Učí: Libor Ekrt a Ester Ekrtová
 • Management a monitoring v ochraně přírody (KBO 122)
  Učí: Libor Ekrt a další
 • Mezioborová exkurze k ekologii biomů (KBO 191)
  Učí: Milan Štech a Karel Prach
 • Seminář systematické botaniky 1., 2. (KBO 140, 141)
  Učí: Milan Štech
 • Terénní praxe III 1 (FBI 193)
  Učí: Milan Štech a Petr Koutecký
 • Terénní praxe IV – botanická část (FBI 195)
  Učí: Milan Štech a Karel Prach
 • Určovací seminář cévnatých rostlin (KBO 329)
  Učí: Milan Štech a Petr Koutecký
 • Základy rostlinné taxonomie (KBO 312)
  Učí: Milan Štech a Jan Kučera