Untitled Document

Populačně-genetická studie vzácného druhu mechu Didymodon glaucus

photo

 

Mech Didymodon glaucus se vyskytuje velmi roztroušeně, často na několika hradních zříceninách. Jsou u něj známé pouze samičí populace, jedinou možností jeho šíření je vegetativní rozmnožování. Druh tedy umožňuje testovat hypotézy o účinnosti dálkového šíření vegetativních diaspor mechorostů, a o vlivu somatických mutací na genetickou diverzitu. Většina dostupných studií totiž detekovala poměrně vysokou genetickou variabilitu i u mechorostů s převládajícím nepohlavním rozmnožováním. Didymodon glaucus je druh s úplnou absencí pohlavního rozmnožování, slouží tedy jako ideální modelový druh pro detekci somatických mutací.

Tématem bakalářské práce by byl vývoj mikrosatelitů (SSR) pomocí sekvenování nové generace (454, popř. Illumina). Během práce by se student naučil základní molekulárně biologické metody (izolace DNA, PCR), ale i pokročilejší a specializovanější techniky (magnetická separace DNA fragmentů pomocí hybridizačních sond, 454, design primerů). V navazující magisterské práci by se dalo pokračovat vlastní realizací genetických analýz populací Didymodon glaucus – jednalo by se o terénní sběr vzorků, jejich laboratorní zpracování (PCR amplifikace SSR pomocí fluorescenčně značených primerů) a analýzu populačně-genetických dat.

 

Kontakt: J. Košnar , jirikosnar (zavináč) seznam.cz