Untitled Document

Populačně-genetická studie vzácného druhu mechu Didymodon glaucus

photo

 

Mech Didymodon glaucus se vyskytuje velmi roztroušeně, často na několika hradních zříceninách. Jsou u něj známé pouze samičí populace, jedinou možností jeho šíření je vegetativní rozmnožování. Druh tedy umožňuje testovat hypotézy o účinnosti dálkového šíření vegetativních diaspor mechorostů, a o vlivu somatických mutací na genetickou diverzitu. Většina dostupných studií totiž detekovala poměrně vysokou genetickou variabilitu i u mechorostů s převládajícím nepohlavním rozmnožováním. Didymodon glaucus je druh s úplnou absencí pohlavního rozmnožování, slouží tedy jako ideální modelový druh pro detekci somatických mutací.

Didymodon glaucus – jednalo by se o terénní sběr vzorků, jejich laboratorní zpracování (PCR amplifikace SSR pomocí fluorescenčně značených primerů) a analýzu populačně-genetických dat.

 

Kontakt: J. Košnar , jirikosnar (zavináč) seznam.cz