Untitled Document

Informace a materiály k výuce

 

Bryologické kurzy

 

Biologie mechorostů (KBO/305)

Terénní kursy bryologie: jarní (KBO/327) a podzimní (KBO/314)

 

Ostatní kurzy

 

Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie (KBO/137)

Botanika vyšších rostlin - malá (KBO/132)

Botanika vyšších rostlin - velká (KBO/138)

Plant Biology (KBO/767)

Základy rostlinné taxonomie (KBO/312)
(s Milanem Štechem)

Kurs alpské botaniky a ekologie (KBO/136)

Seminář magisterských oborů - botanika (KBO/186)
(s Milanem Štechem)