Untitled Document

O bryologii

 

Bryologie je obor, zabývající se všemi aspekty biologie mechorostů. Na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity je součástí specializace "Systematika vyšších rostlin".

Výuka bryologie na PřF je pro studenty bakalářského studia zajištěna jako součást přednášek "Botanika vyšších rostlin - malá/velká verze", popř. "Základního kursu botaniky, fykologie a mykologie.

Zájemci o podrobnější informace z oboru bryologie mají možnost si zapsat přednášku " Biologie mechorostů", běžící v letním semestru lichých roků.

Prakticky zaměřený "Terénní kurs bryologie" v každoroční jarní a obroční podzimní verzi slouží k seznámení se s našimi běžnějšími mechorosty a běží blokově (4 dny) v letním, resp. zimním semestru.

Bližší informace najdete na dalších stránkách, dostupných z horního menu.

Také si můžete prohlédnout prezentaci bryologie na Katedře botaniky pro studenty prvních ročníků.