Untitled Document

photoFloristická studie vybraného území

  • Jaké druhy mechorostů ve vybraném území rostou?
  • Rostou v území ohrožené nebo vzácné druhy? Na jakých stanovištích rostou, překrývají se jejich lokality s nalezišti významných druhů cévnatých rostlin, mají nějakou ochranu?
  • Které biotopy v území jsou na mechorosty nejbohatší / kde se vyskytuje nejvíc významných druhů? Říkají nám v tomto ohledu mechorosty něco jiného než jiné skupiny organismů?
  • Změnila se bryoflóra od doby, kdy zde někdo naposledy nějaký průzkum prováděl (pokud zde vůbec někdy bryolog byl)?
  • Je dané území bohatší/chudší/obsahuje významné druhy ve srovnání s podobnými lokalitami v okolí?

  • Kontakt: Jan Kučera, kucera (zavináč) prf.jcu.cz

 

Studované území vybereme podle vašich preferencí – okolí bydliště, oblíbená oblast… - samozřejmě budeme vybírat místo dosud nezmapované nebo nezmapované v poslední době (takových je ovšem u nás 99,…%). Velikost území bude záležet na jeho členitosti – reálná velikost může být rezervace o 1 km2, 20 km dlouhé říční údolí i region 20 × 25 km. Je možné se zaměřit i jen na jednu ekologickou skupinu – epifyty, skalní nebo polní mechorosty… - pak může být zpracované území ještě širší.

Rešeršní část bude zaměřená na zjištění informací o historii bryologického průzkumu oblasti, chráněných územích, případně nalezení srovnatelného území u nás, kde byl podobný výzkum proveden, abychom měli s čím srovnávat.

Pak nastane kritická fáze – naučit se rozeznat od sebe druhy mechů tak, abyste byli schopni s rozumnou pravděpodobností zaručit, že po návštěvě konkrétního místa budete schopni říct, že na tomto biotopu rostl druh A, B… v nějakém aspoň nahrubo odhadnutém množství. Jména druhů k cedulkám A, B… se na začátku přiřazují po docela zdlouhavém mikroskopickém určování, ale jeho rychlost se postupně a většinou docela rychle zvětšuje: opravdu běžných druhů jsou jen desítky a celkový počet v území výše naznačené velikosti se většinou pohybuje mezi 100 a 250.

Když víme co, kde a v jakém množství rostlo, a máme k dispozici srovnávací údaje, je kýžená syntéza s odpovědí na výše uvedené otázky hračka a zábava :-).

Výstupy budou určitě zajímat nejen bryologickou komunitu, ale i orgány ochrany přírody, třeba jako podklady pro vyhlášení nového chráněného území nebo doplnění předmětu ochrany…

S tématem je ideální začít na bakalářskou práci, v magisterské se dá buď navázat rozšířením oblasti, důkladnějším průzkumem a syntézou nebo si všimnete nějakého zajímavého detailu, který bude stát za podrobnější práci: například zjistíte, že nějaké druhy od sebe podle klíčů nejdou odlišit nebo naopak jiný druh vytváří více odlišitelných forem – a máte taxonomický problém k vyřešení, podobně jako zde. Nebo vás začne zajímat, proč nějaký druh na jednom místě roste a na jiném, podobném, chybí nebo se mu nedaří – a máte ekologický problém jako třeba zde.