Untitled Document

photoJiří Košnar

  • Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU
  • Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Laboratoř mol. biologie rostlin, Branišovská 31, budova A, přízemí, místnosti 104-106 nebo Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 106 (přízemí)
  • e-mail: jirikosnar (zavináč) seznam.cz
  • Tel.: +420 38 777 2365, *2271

 

Vzdělání:

2007–2014

2004–2007

2001–2004

Odborné zájmy

Výuka

Konference

Publikace

Hlavní publikace

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2020. Genetic variation in two cryptic species of the rare fen moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Preslia 92: 57–72.  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2018. Microsatellite primers for the cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus and methods for their quick barcoding. – Journal of Bryology 40(3): 302-305  (www link)

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Košnar J. & Kolář F. 2009. A taxonomic study of selected European taxa of the Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex: variation in morphology and ploidy level. – Preslia 81: 399–421  (pdf)  (www link)

 Drag L., Košnar J., Čížek L. 2013. Development and characterization of ten polymorphic microsatellite loci for the Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae). – Conservation Genetics Resources 5: 907-909.  (www link)

 Redchenko O., Vondrák J., Košnar J. 2012. The oldest sequenced fungal herbarium sample. – Lichenologist 44: 715-718.  (www link)

 Prach K., Košnar J., Klimešová J., Hais M. 2010. High Arctic vegetation after 70 years: a repeated analysis from Svalbard. – Polar Biology 33: 635-639.  (www link)

 Košnar J., Košnar J., Herbstová M., Macek P., Rejmánková E., Štech M. 2010. Natural hybridization in tropical spikerushes of Eleocharis subgenus Limnochloa (Cyperaceae): evidence from morphology and DNA markers. – American Journal of Botany, 97: 1229-1240.  (www link)

 Kučera J., Košnar J. & Werner O. 2013. Partial generic revision of Barbula (Musci: Pottiaceae): Re-establishment of Hydrogonium and Streblotrichum, and the new genus Gymnobarbula. – Taxon 62(1): 21–39.  (www link)

 Košnar J., Herbstová M., Kolář F., Koutecký P. & Kučera J. 2012. A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: Assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex. – Taxon 61(4):709-720  (www link)

 Košnar J. & Kučera J. 2010. The taxonomic identity and typification of Barbula montenegrina Breidl. & Szyszyl. (Bryopsida, Pottiaceae). – Journal of Bryology 32: 275-278.  (www link)

 Kučera J., Zmrhalová M., Shaw B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2010 [2009]. Bryoflora of selected localities of the Hrubý Jeseník Mts summit regions. – Časopis Slezského Muzea (A) 58: 115-167.  (pdf)

 Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2004. Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 53: 1-47.  (pdf)

Ostatní publikace

Dřevojan P. [ed.], Hradílek Z., Hrivnáková K., Janišová M., Košnar J., Koval Š, Kubešová S., Kučera J., Širka P. & Tkáčiková J. 2021. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV. – Bryonora 67: 42-52  (www link)

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Dřevojan P., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hradílek Z., Košnar J., Kučera J., Šímová A. & Vicherová E. 2017. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVIII. – Bryonora 60: 65–69  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Kučera T., Peksa O., Košnar J. 2006. K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. – In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. – Česká botanická společnost, Praha, 91–106.

Novotný I. & Košnar J., eds. 2006. Mechorosty zaznamenané v průběhu 13. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v Bílých Karpatech. – Bryonora 37: 23–32.  (www link)