Untitled Document

photoEva Holá

  • e-mail: eva.neurazy (zavináč) gmail.com

 

Vzdělání

2008 – 2015

2006 – 2008

2002 – 2006

Odborné zájmy

Zaměstnání

2008–2015

Zahraniční stáže/kurzy

Publikace

1. Hlavní publikace

 Záleská T., Holá E., Kučera J., Grill S., Šmilauer P. & Štechová T.  2021. Mowing and disturbance increase survival rates of three rare moss species of fen meadows. – Folia Geobotanica 56: 167-177, doi:10.1007/s12224-021-09398-4  (www link)

 Vanderpoorten A., Patiño J., Desamoré A., Laenen B., Gorski P., Papp B., Holá E., Korpelainen H., & Hardy O. 2019. To what extent are bryophytes efficient dispersers?. – Journal of Ecology 107(5): 2149-2154  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hermy M., Dvořák D., Fellner R., Malíček J., Palice Z., Tenčík A., Holá E., Novozámská E., Kuras T., Trnka F., Zedek M., Kasák J., Gabris R., Sedláček O., Tajovský K., & Kadlec T. 2019. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. – Ecological Indicators 101: 904-912  (www link)

 Holá E., Kocková J. & Těšitel J. 2017. DNA barcoding as a tool for identification of host association of root-hemiparasitic plants. – Folia Geobotanica 52: 227–238.  (www link)

 Singh P., Ekrtová E., Holá E., Štechová T., Grill S., & Hájek M. 2020. Restoration of rare bryophytes in degraded rich fens: The effect of sod-and-moss removal. – Journal for Nature Conservation, online early, doi:10.1016/j.jnc.2020.125928  (www link)

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., ..., Holá E., et al. 2015. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. – Ecological Indicators 57: 497–504  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., Holá E. & Novozámská E. 2015. Decline in bryophyte diversity in predominant types of central European managed forests. – Biodiversity and Conservation doi:10.1007/s10531-015-0863-2  (www link)

 Holá E., Vrba J., Linhartová R., Novozámská E., Zmrhalová M., Plášek V. & Kučera J. 2014. Thirteen years on the hunt for Buxbaumia viridis in the Czech Republic: still on the tip of the iceberg?. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(2): 137-145.  (pdf)  (www link)

 Holá E., Vesalainen T., Těšitel J. & Laaka-Lindberg S. 2014. Sex ratio, sex-specific pattern in vegetative growth and gemma production in an aquatic liverwort, Scapania undulata (Marchantiophyta: Scapaniaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 175(2): 229–241.  (www link)

 Holá E., Kučera J. & Těšitel J. 2011. Comparison of gemma production among three Lophozia species during the growing season. – Flora 206(8): 691-768.  (www link)

2. Ostatní publikace

Holá E., Manukjanová A. & Štechová T. 2021. Bryoflóra přírodní rezervace Prameniště. – Silva Gabreta 27/2021: 49-68  (www link)

Dřevojan P., Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. 2020. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Man M., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Štěrbová J., Vicherová E. & Wierzgoń M. 2019. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018). – Bryonora 64: 21-30.  (pdf)

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Horáková V., Holá E. & Novozámská E. 2012. Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. – Opera Corcontica 49: 197–203.  (www link)

Kučera J., Kubešová S. & Holá E. 2012. Nová bryologická literatura XXVI. – Bryonora 49: 38-53.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Holá E., Mišíková K. & Plášek V. 2010[2011]. Nová bryologická literatura XXIII. – Bryonora 46: 81–84.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. 2010. Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L. & Plášek V. 2010. Nová bryologická literatura XXII. – Bryonora 45: 63-84.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. 2007. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica 14: 5–12.

Holá E. 2006. Bryoflóra horního toku Křemelné na Šumavě. – Silva Gabreta 12: 109–131.  (www link)