Lidé a kontakty

Jméno Kontakt Místnost
Zaměstnanci
Štech Milan stech@prf.jcu.cz Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 208 (1. patro)
Ekrt Libor libor.ekrt@gmail.com Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
Košnar Jiří JiriKosnar@seznam.cz Branišovská 31 - PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
Koutecký Petr kouta@prf.jcu.cz Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 304 (herbáře - podkroví) / Branišovská 31 - PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
Doktorandi
Hornych Ondřej hornych.ondrej@gmail.com Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
Svobodová Šárka pandass@seznam.cz PřF UK
Studenti Mgr.
Brožová Viktorie viktorie.brozova@seznam.cz Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
Piherová Jana j.piherka@gmail.com Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
Studenti Bc.
Férová Alžběta alzbeta.ferova@gmail.com Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
Krejčí Joel joelkrejci@seznam.cz Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
Jméno Poslední obhájená práce v rámci naší skupiny
Absolventi Ph.D.
Ekrtová Ester Ekologie a genetická variabilita populací Gentiana pannonica ve vazbě na jejich geografické rozšíření. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Košnar Jan Biosystematické studie v čeledi Cyperaceae. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Kúr Pavel Mikrospeciace a diferenciace biologických vlastností u vybraných středoevropských druhů rodu Spergularia. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Absolventi Mgr.
Systematika zdravínku jarního (Odontites vernus) v České republice. - školitel Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Adaptivní evoluce hadcové tolerance u polyploidního komplexu svízelů Galium pumillum agg. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Drahník Petr Kontaktní zóny odlišných genetických linií druhu Melampyrum nemorosum. - školitel: Ing. Milan Štech, Ph.D.
Vybrané reprodukční charakteristiky dvou poddruhů Pastinaca sativa L. (Apiaceae). - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D
Květena vesnic na klimatickém gradientu v jižní části Čech. - školitel Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Morfologická plasticita Centaurea jacea. - školitel Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Fenotypová plasticita a cytotypy Agrostis stolonifera v České republice. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Biosystematická studie vybraných druhů skupiny Hieracium nigrescens agg. - školitel J. Chrtek
Otisková Veronika Morfometrická analýza skupiny Centaurea macroptilon. - školitel Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Změna vegetace acidofilních trávníků v okolí Kamýka nad Vltavou a charakteristika vegetace Solenického meandru. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Četnost výskytu fertilních a sterilních populací hasivky orličí (Pteridium aquilinum) s porovnáním jednotlivých cytotypů. - školitel: RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.
Schaabová Veronika Variabilita Calamagrostis phragmitoides v ČR a srovnání s morfologicky podobnými druhy.. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Těšitel Jakub Variation in the Melampyrum sylvaticum group. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Minulost a současnost smilu písečného (Helichrysum arenarium) v České republice. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Zelený David Faktory ovlivňující vegetaci kaňonu Vltavy severně od Zlaté Koruny. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Absolventi Bc.
Floristicko-fytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Crepis succisidolia. - školitel J. Chrtek
Fertilita, biosystematické a ekologické vztahy v populacích hasivky orličí (Pteridium aquilinum). - školitel RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.
Vegetace, její změny a chemické poměry na rašelinné louce v PR Dolejší rybník. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska. - školitel Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Analýza anatomické variability jehlic u druhů a hybridů rodu Pinus v různých typech rašelinných biotopů. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Flóra a vegetace chráněných území jihozápadních Brd a její změny v čase. - školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
Web: hornych.ondrej@gmail.com