Naše projekty

Pro naše projekty sháníme vzorky Huperzia selago a Calamagrostis varia. Pokud byste měli zájem pomoci se sběrem vzorků, více informací získáte zde.


Cytogeografie a mikrospeciace u skupiny puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis)

Biosystematika puchýřníků není dosud spolehlivě vyřešena. Vyskytuje se zde řada cytotypů zejm. 4x, 5x, 6x, 8x a retikulátní evoluce skupiny není uspokojivě vyřešena.
Více informací....

Analýza hybridizace a reprodukčních vlastností u kapradin rodu Dryopteris

Cílem projektu je zjistit reálnou míru hybridizace v přirozených směsných populacích jednotlivých druhů Dryopteris carthusiana agg. (D. carthusiana, D. dilatata, D. expansa).
Více informací....

Lakušníky (Ranunculus subgen. Batrachium)

Lakušníky jsou zvláštní skupina bělokvětých pryskyřníků. S tím souvisí speciální morfologie a značná morfologická plasticita. Celá skupina se také vyznačuje značnou mírou hybridizace spojené s polyploidií.
Více informací....

Hybridizace a polyploidie a jejich interakce (Centaurea jako model)

Otázky spojené s polyploidií rostlin a vznikem polyploidů a jejich udržením v mateřské diploidní populaci jsou v současnosti velmi módní a hojně studované a Centaurea sect. Jacea je vhodnou modelovou skupinou.
Více informací....

Web: hornych.ondrej@gmail.com