Nabídka diplomových prací

Naše skupina nabízí rozmanitá témata z okruhu systematiky. Níže naleznete nabídky bakalářských i magisterských prací. Jednotlivá témata si můžete rozkliknout pro více informací. Nebojte se obrátit se na nás i s vlastním nápadem na téma.

Školitel: Ing. Milan Štech, Ph.D.

Školitel: RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.

Školitel: Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.

Web: hornych.ondrej@gmail.com