English version

Ekologie a evoluce poloparazitických rostlin   
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU             

Funkční ekologie rostlin                                                                  Systematika cévnatých rostlin

   Jakub Těšitel

* 1. května 1983 v Pardubicích

Vzdělání

 • Bc. (obor biologie) - Biologická fakulta JU, diplomová práce: Variabilita Melampyrum sylvaticum agg. v části Střední Evropy
 • RNDr. (obor botanika) - Biologická fakulta JU, diplomová práce: Variation in the Melampyrum sylvaticum group, rigorózní práce: Variation in the Melampyrum sylvaticum group within the transitional zone between M. sylvaticum s. str. and M. herbichii.
 • PhD (obor botanika) - Přírodovědecká fakulta JU, disertační práce: Biology of the Root-Parasitic Rhinanthoid Orobanchaceae
Témata výzkumu
 • Biologie (polo)parazitických rostlin z čeledi Orobanchaceae: ekologie, evoluce, fyziologie
 • Fylogeografie Melampyrum sylvaticum na evropském kontinentě
 • Morfometrika a statistické analýzy dat na čemkoliv
Publikace
  2011
 • Těšitel J, Lepš J, Vráblová M, Cameron DD (2011) The role of heterotrophic carbon acquisition by the hemiparasitic plant Rhinanthus alectorolophus in seedling establishment in natural communities: A physiological perspective. New Phytologist 192:188-199.
 • Holá E, Kučera J, Těšitel J (2011) Comparison of gemma production among three lophozia species during the growing season. Flora 206: 763-768.
 • Flajšhans M, Pšenička M, Rodina M, Těšitel J (2011) Image cytometric measurements of diploid, triploid and tetraploid fish erythrocytes in blood smears reflect the true dimensions of live cells. Cell Biology International, 35:67-71.
 • 2010
 • Těšitel J, Plavcová L, Cameron DD (2010): Heterotrophic carbon gain by the root-hemiparasites Rhinanthus minor and Euphrasia rostkoviana (Orobanchaceae). Planta 231:1137-1144.
 • Těšitel J, Plavcová L, Cameron DD (2010) Interactions between hemiparasitic plants and their hosts: The importance of organic carbon transfer. Plant Signaling and Behavior 5:1072-1076.
 • Těšitel J, Říha P, Svobodová Š, Malinová T, Štech M (2010) Phylogeny, life history evolution and biogeography of the Rhinanthoid Orobanchaceae. Folia Geobotanica. 45:347-367.
 • Pšenička M, Tesařová M, Těšitel J, Nebesářová J (2010) Size determination of acipenser ruthenus spermatozoa in different types of electron microscopy. Micron 41:455-460.
 • Bláha M, Hulák M, Slouková J, Těšitel J (2010) Molecular and morphological patterns across Acanthocyclops vernalis-robustus species complex (Copepoda, Cyclopoida). Zoologica Scripta 39: 259-268.
 • Hulák M, Kašpar V, Kohlmann K, Coward K, Těšitel J, Rodina M, Gela D, Kocour M & Linhart O (2010) Microsatellite-based genetic diversity and differentiation of foreign common carp (Cyprinus carpio) strains farmed in the Czech Republic. Aquaculture 298: 194-201.
 • 2009 a starší
 • Těšitel J, Malinová T, Štech M, Herbstová M (2009) Variation in the Melampyrum sylvaticum group in the Carpathian and Hercynian region: two lineages with different evolutionary histories. - Preslia 81: 1-22.
 • Pšenička M, Vancová M, Koubek P, Těšitel J, Linhart O (2009) Fine structure and morphology of sterlet (Acipenser ruthenus L. 1758) spermatozoa and acrosin localization. - Anim. Reprod. Sci. 111:3-16.
 • Těšitel J, Štech M (2007) Morphological variation in the Melampyrum sylvaticum group within the transitional zone between M. sylvaticum s. str. and M. herbichii.- Preslia 79: 83-99.
 • Kolář F, Kubešová M, Těšitel J , Koutecký P (2007) Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
Granty
 • Evolution of ecological strategies and life history traits in relation to physiological adaptations in the Euphrasia group (Orobanchaceae)
  Grantová agentura AV ČR 2008-2011 (spolupracovník, hlavní řešitel Jan Š. Lepš)
 • Ecology, physiology and evolution of life histories of hemiparasitic plants in the Rhinanthus-Euphrasia-Melampyrum clade (Orobanchaceae)
  Grantová agentura Jihočeské univerzity 2008 (hlavní řešitel)
Výuka
 • Biologie parazitických rostlin
 • Ekologie pro 1. ročník (cvičení)
 • Terénní praxe I.
 • Biostatistika (cvičení, příležitostně)

Vytvořil Jakub Těšitel
Optimalizováno pro Získejte Firefox!