English version

Ekologie a evoluce poloparazitických rostlin   
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU             

Funkční ekologie rostlin                                                                  Systematika cévnatých rostlin
Metody, které používáme...
Ekologické metody
Terénní výsevy
Klimaboxové kultivační experimenty
Fyziologické metody
Gasometrická měření
Analýza stabilních izotopů
Fylogenetické a taxonomické metody
Sekvenace DNA
Tvorba fylogenetických stromů a haplotypových sítí
Geometrická morfometrika
Vytvořil Jakub Těšitel
Optimalizováno pro Získejte Firefox!