English version

Ekologie a evoluce poloparazitických rostlin   
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU             

Funkční ekologie rostlin                                                                  Systematika cévnatých rostlin
Odkazy na weby s tématikou (polo)parazitních rostlin
  • Parasitic plant connection - specializovaný web s informacemi o parazitických rostlinách, včeně jejich systematického přehledu a spusty fotek
  • The International Parasitic Plant Society - Mezinárodní společnost pro parazitické rostliny. Pořádá ravidelné kongresy. Náplní práce jejích členů jsou bohužel prevážně parazitické plevele, kterými se my v podstatě vůbec nezabýváme.
  • Orobanchaceae@Wikipedia
  • ... no moc toho zatím není, zkuste dodat nějaké další
Vytvořil Jakub Těšitel
Optimalizováno pro Získejte Firefox!