Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (23.1.2007)

Neckeraceae Schimp. – sourubkovité

 

Středně veliké až veliké rostliny s lodyhami dvojího typu. Niťovité primární lodyhy jsou k substrátu přitisklé, plazivé, drobně olistěné a mají neomezený růst, sekundární lodyhy zpravidla odstávají od podkladu, jsou vzpřímené nebo visící, často bohatě a svazčitě větvené, omezeného vzrůstu, hustě olistěné většími listy. Nepříliš početné parafylie jsou přítomny jen u několika druhů. Pseudoparafylie úzce kopinaté až niťovité s několika ± zřetelnými bočními zuby. Listy vejčité až jazykovité, často asymetrické, na vrcholu oblé nebo až ostře špičaté, hladké nebo vlnkaté, na okrajích jemně nebo výrazně zoubkaté. Žebro krátké a dvojité nebo jednoduché. Buňky listové většinou hladké, tlustostěnné, ve špičce obvykle krátké, kosníkovité, ke středu pak delší až čárkovité, přímé i zakřivené; na křídlech zpravidla výrazně menší a většinou isodiametrické buňky, od okolních nepříliš ostře ohraničené.

Jednodomé i dvoudomé. Perichaetiální listy se po oplození značně prodlužují. Tobolka buď ponořená mezi perichaetiálními listy nebo na dlouhém štětu, přímá či nachýlená (Thamnobryum). Obústí dvojité ale endostom může být i rudimentární, pak je patrný pouze jeden kruh vnějších zubů. Zuby exostomu při bázi s příčnými lamelami, výše pak papilnaté. Endostom proměnlivý, od dokonale vyvinutého s vysokou bazální membránou, širokými zuby a dlouhými brvami až po zcela rudimentární. Víčko krátce nebo dlouze zobanité. Čepička hladká nebo s několika vlásky.

Čeleď zahrnuje 25 – 30 rodů, rozšířených převážně v tropech a subtropech, v Evropě 3 rody.

 

Poznámka: Rod Thamnobryum bývá někdy vyčleňován do samostatné čeledi Thamnobryaceae Margad. & During.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Listy s žebrem jednoduchým, sahajícím alespoň do poloviny délky listu

2

1b

Listy s žebrem krátkým a dvojitým, příp. chybějícím

Neckera

2a

Lodyhy stromkovitě nebo keříčkovitě rozvětvené, větve oblé, listy vejčitě kopinaté, žebro silné, končí pod špičkou listu

Thamnobryum

2b

Lodyhy nejsou stromkovitě rozvětvené, jsou zploštělé, listy široce vejčité, obvejčité nebo jazykovité, žebro slabé, končí nejdále za polovinou délky listu

3

3a

Listy hladké, široce vejčité až obvejčité, lodyha i větve bez parafylií

Homalia

3b

Listy příčně vlnkaté, jazykovité, lodyha a větve s četnými parafyliemi

Metaneckera

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (23.1.2007): Vytvoření textu.