Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Neckeraceae Schimp. – sourubkovité

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (23.1.2007)

Metaneckera Steere – veporka

Syn.: Neckeradelphus Steere

 

Statné, zelené až žlutozelené, silně nebo méně zploštělé mechy zavěšené či k podkladu přitisklé. Lodyhy 5 - 15 cm dlouhé, ± pravidelně větvené, na průřezu vně až s 5 vrstvami žlutých tlustostěnných buněk, střední svazek chybí. Lodyhy a větve s hojnými krátkými, větvenými nebo nevětvenými parafyliemi. Větve často na koncích zúžené nebo celé niťovité. Listy šikmo odstálé, za sucha zřetelně příčně vlnkaté, krátce sbíhavé, ze širší báze jazykovité, 0,7 - 1,1 × 2,7 – 3,3 mm, krátce a tupě hrotité až skoro oblé s nezřetelnou špičkou, v horní třetině drobně zoubkaté, při bázi na jedné straně ploché, na druhé úzce ohrnuté. Listy na niťovitých výběžcích menší. Žebro tenké, jednoduché, vybíhá přes polovinu listu, nahoře někdy rozeklané. Buňky v dolní polovině listu v okolí žebra protáhle šestiboké, 7 - 8 µm široké a 5 - 6 krát dlouhé jako široké, nahoře krátce kosníkovité, 9 µm široké a 1 - 3 krát tak dlouhé; na okraji listu a na křídlech buňky čtvercové až krátce obdélníkové. Perichaetiální listy kopinaté, dlouze ostře zašpičatělé, za sucha slabě podélně řáskaté.

Dvoudomý, velmi vzácně plodný.

Štět jen 1,2 mm dlouhý. Pošvička zdéli štětu, krátce brvitá, brvy nedosahují tobolky. Tobolka mezi obalné listy ponořená, vzpřímená, protáhle eliptická, bledě hnědá. Buňky exothecia obdélníkové, se ztlustlými podélnými stěnami. Průduchy chybí. Prstenec jednovrstevný. Zuby vnějšího obústí ze široce kopinaté báze náhle zúžené, oranžové, lemované, papilnaté, jen dole s příčnými lamelami, neperforované nebo jen slabě. Vnitřní obústí bledě žluté, jemně papilnaté, bazální membrána 35 µm vysoká, zuby stejně dlouhé jako zuby vnější, brvy chybí. Výtrusy 9 - 14 µm, žlutohnědé, papilnaté. Víčko kuželovité, krátce zobanité. Monotypický rod.

 

Poznámka: Podle autorů evropského seznamu mechů (Hill et al., J. Bryol. 28: 198-267, 2006) není důvod k vyčleňování samostatného monotypického rodu Metaneckera Steere.

 

Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere – veporka Menziesova

Syn.: Neckeradelphus menziesii (Drumm.) Steere, Neckera menziesii Drumm., N. mediterranea H. Philib., N. turgida Jur.

 

Popis druhu viz popis rodu.

Ekologie: především na bazických skalách, vzácně i na kmenech stromů; hlavně v horách.

Rozšíření: Česká rep.: u nás velmi vzácný a teprve nedávno objevený mech (Český les – u obce Ostrůvek, Michalovy Hory u Mariánských Lázní).
Celkové: Evropa (stř. a již.), sev. Afrika, Přední Asie, Severní Amerika.

Variabilita: mikroskopické znaky jsou poměrně stálé, zato celkový vzhled a velikost mohou být v závislosti na podmínkách prostředí dosti proměnlivé. Rostliny mohou být velmi zploštělé (pak jsou hodně podobné Neckera crispa) nebo až téměř oblé.

Možné záměny: nejvíce podobný druh Neckera crispa, jakož i ostatní naši zástupci rodu Neckera, se liší krátkým a dvojitým nebo rozeklaným, popř. zcela chybějícím žebrem listovým, a na lodyhách a větvích nemají parafylie.

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (10.1.2007): Vytvoření textu.