Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (8.3.2004)

Meesiaceae Schimp. – poparkovité

 

Rostliny jednotlivé nebo v trsech.

Lodyhy vzpřímené, většinou nevětvené nebo pouze pod vrcholem větvené, na průřezu 3 – 5-boké, s centrálním svazkem a hojnými rhizoidy.

Listy 3 – 8-řadé, obvykle od lodyhy odstávající nebo i zpět odehnuté, jednovrstevné, nelemované, obvykle ve špičce, vzácněji až k bázi zubaté. Žebro mohutné, většinou končí před špičkou.

Buňky parenchymatické nebo prosenchymatické, většinou hladké.

Tobolka s dlouhým krkem, většinou protáhle hruškovitá, nerýhovaná. Víčko poměrně malé, kuželovité.

Obústí dvojité; exostom tvořený 16 papilnatými zuby, stejně vysoký až dvakrát vyšší než endostom. Endostom s nízkou blankou přiléhající k zubům. Zuby delší než zuby exostomu, úzce kopinaté, kýlnaté, obvykle alespoň na kýlu prolamované; brvky obvykle zakrnělé.

Výtrusy 9 – 45 µm.

V Evropě i na našem území 4 rody.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Listy pětiřadé, ze vzpřímené báze silně kostrbatě zpět odehnuté; buňky listové oboustranně mamilnaté

Paludella

1b

Listy třířadé nebo neřazené, vzpřímené nebo odstávající, avšak nikoliv kostrbatě zpět odehnuté; buňky listové hladké

2

2a

Rostliny chabé, drobné (většinou pouze 1 – 2 cm vysoké); buňky listové kosníkovitě šestiboké, tenkostěnné

Amblyodon

2b

Rostliny tuhé, středně velké (většinou přes 2 cm vysoké)

3

3a

Buňky listové čtvercové nebo obdélníkové, tenkostěnné nebo tlustostěnné. Rhizoidální gemy nejsou přítomny. Tobolka podlouhle hruškovitá, zakřivená a asymetrická, s prodlouženým, dobře vyvinutým krkem, šikmo odstávající až vodorovná

Meesia

3b

Buňky listové čárkovité, čárkovitě šestiboké až protáhle obdélníkové, tenkostěnné nebo slabě tlustostěnné. Rhizoidální gemy elipsoidní, hojné. Tobolka hruškovitá, s prodlouženým krkem, téměř symetrická, převislá až nící

Leptobryum

 


Poznámky k verzi:

Verze 0.1 (provizorní): Text, vytvořený počátkem r. 1999 aktualizován, přidán rod Leptobryum.

 

Verze 1.0 (8.3.2004): Doplnění popisu čeledi, úprava klíče.