Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Meesiaceae Schimp. – poparkovité

Autor: J. Váňa

Verze: 1.1 (6.5.2011)

Amblyodon P. Beauv. – lahvovec

 

Rostliny světlezelené až sytě zelené, někdy s purpurovým nádechem, vytvářející nevelké porosty či trsy nebo i jednotlivě rostoucí.

Lodyhy většinou kolem 1 cm, vzácně až 2 cm vysoké, přímé, nehojně vidličnatě větvené, na průřezu 5boké, se středním svazkem, hyalodermis nediferencována, sklerodermis chybí, na bázi lodyhy hojné hyalinní rhizoidy.

Listy chabé, za vlhka vzpřímeně odstávající od lodyhy, za sucha k lodyze přitisklé, 2 – 4 mm dlouhé, poněkud kýlnaté, zaobleně kopinaté, postupně nebo náhle k vrcholku zúžené. Okraje ploché, celokrajné, pouze v horní části ± tupě zoubkaté. Žebro žlutavé, načervenalé nebo i načernalé, poměrně silné, zabírající při bázi více než 1/2 šířky listu, v horní části zúžené, před špičkou končící; na průřezu tvořené drobnými tenkostěnnými buňkami s dorzální a ventrální epidermis.

Buňky tenkostěnné, hladké, v horní části listu prodlouženě kosníkovitě šestiboké, 12 – 30 µm široké, na bázi až prodlouženě obdélné, na okraji listu poněkud užší, avšak netvořící nápadný lem (vzhledem připomínají buňky zástupců čeledi Funariaceae).

Autoický nebo polyecický druh. Parafýzy chybějí v gynaeceích, hojné v androeceích, perichaetiální listy nerozlišené.

Štět 1 – 4 cm dlouhý, přímý nebo zakřivený, v horní části někdy levotočivě zkroucený, hladký, oranžově hnědý až purpurový, centrální svazek hyalinní. Tobolka 2 – 3 mm dlouhá, protáhle hruškovitá, ze vzpřímeného, výrazně odlišeného krku silně asymetricky zakřivená, žlutohnědá, prstenec jednořadý, tvořený drobnými buňkami, postupně odpadávající. Víčko tupě kuželovité. Čepička kápovitá, drobná a brzy odpadávající.

Obústí dvojité; exostom tvořený 16 postupně se zužujícími, žlutavými, jemně papilnatými, nahoře zatupělými zuby asi 150 – 200 µm vysokými; endostom asi 2× tak dlouhý jako exostom, hladký až zřetelně papilnatý, hyalinní nebo nažloutlý, tvořený nízkou bazální membránou a úzkými, kýlnatými a na kýlu perforovanými, kopinatými až čárkovitě kopinatými, až 200 – 350 µm dlouhými zuby, brvky chybějí nebo velmi redukované.

Výtrusy (30 ) 35 – 40 (– 45) µm, jemně až hrubě papilnaté, hnědé až oranžově hnědé.

Monotypický rod, rozšířený v Holarktidě.

 

Amblyodon dealbatus ([Sw. ex] Hedw.) P. Beauv. – lahvovec jednostranný

Syn.: Meesia dealbata [Sw. ex] Hedw.

 

Popis viz popis rodu.

Ekologie: Na vlhkých vápencových skalách, uvádí se i ze slatin.

Rozšíření: Česká rep.: (cf. Váňa J., Bryonora 38: 10-18, 2006) Dosud je znám z jediné lokality v Krkonoších (údolí Jizerky poblíž Křížlic). V herbáři Národního muzea (PR) je navíc uložena položka tohoto druhu s údajem „Kačina, 1844 Peyl“. Je otázkou, zda se jedná o lokalitu sběru či o místo působení sběratele (?) nebo majitele položky (J. Peyl byl vrchním zahradníkem na zámku Kačina u Kutné Hory).
Celkové: Severní Amerika, Grónsko, Evropa, Kavkaz, Malá Asie, Írán, střední Asie.

Variabilita: Málo variabilní druh.

Možné záměny: Sterilní rostliny připomínají druhy čeledí Funariaceae či Splachnaceae, ty však nerostou na vlhkých vápencových skalách či slatinách. V plodném stavu odlišný právě znaky gametofytu od druhů rodu Meesia.

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (3.3.2004): Převedení textu, vytvořeného v r. 1999, aktualizace.

 

Verze 1.1 (6.5.2011): Aktualizace rozšíření.