Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Meesiaceae Schimp. – poparkovité

Autor: J. Váňa

Verze: 1.1 (6.5.2011)

Paludella Brid. – bažinník

 

Rostliny v poměrně hustých, žlutozelených, světle zelených až hnědozelených, uvnitř i černavých trsech, jen vzácně v polštářích jiných druhů mechorostů.

Lodyhy 4 – 10 (– 15) cm dlouhé, vzpřímené, většinou vidličnatě větvené, na průřezu zaobleně hranaté, střední svazek poměrně malý, sklerodermis chybí. Celá lodyha pokryta hustým plstnatým hnědočerveným vlášením.

Listy zřetelně 5řadé, z přímé, dlouze sbíhavé báze silně kostrbatě zpět odehnuté, vejčitě kopinaté, zašpičatělé, kýlnaté, 1,5 – 2 mm dlouhé a 1 mm široké, na okraji ohrnuté a asi do poloviny listu nepravidelně zubaté. Žebro poměrně tenké, končí před špičkou listu, na průřezu tvořené stejnými (homogenními) buňkami s odlišnou dorsální a ventrální epidermis.

Buňky oboustranně mamilnaté, ve špičce zaobleně šestiboké, ± tlustostěnné, 10 – 16 µm, směrem k bázi postupně se prodlužující, na bázi tenkostěnné, podlouhle obdélníkové či podlouhle šestiboké.

Dvoudomý druh, vzácně plodný. Perichaetiální listy větší než ostatní listy, asi 3 – 4 mm dlouhé a 1 mm široké, kopinaté, přímé, na okraji ohrnuté.

Štět 3 – 5 (– 6) cm dlouhý, červený až hnědý, nahoře pravotočivě zkroucený. Tobolka z přímého, krátkého krku podlouhle vejčitá až válcovitá, zakřivená, žlutohnědá až červenohnědá, 2 – 4 mm dlouhá a 1 mm široká. Prstenec dvouřadý, opadavý. Víčko kuželovité, zatupělé.

Obústí dvojité, světle žlutě zbarvené. Zuby exostomu kopinaté, jemně papilnaté, příčně přehrádkované, asi 550 µm; zuby endostomu zhruba stejně dlouhé, kýlnaté, na kýlu perforované, jemně papilnaté, bazální membrána asi 100 µm, brvky obústí chybějí.

Výtrusy 15 – 20 µm, žlutavé, jemně papilnaté.

Jediný druh rodu se vyskytuje i na našem území.

 

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – bažinník kostrbatý

 

Popis viz popis rodu.

Ekologie: Na slatinných a rašelinných lukách nenarušených odvodněním podobně jako druhy rodu Meesia; snáší však poněkud kyselejší stanoviště (společenstva svazu Caricion fuscae).

Rozšíření: Česká rep. (cf. Soldán, Novit. Bot. Univ. Carol. 3: 41-52, 1987, aktualizace Štechová et al., Bryonora 45: 1-11, 2010): Kdysi roztroušeně na rašelinných lukách v Čechách a západní Moravě, řada lokalit již zanikla. Recentně zaznamenána na lokalitách: Božídarské rašeliniště v Krušných horách, Konvent, Odranec, Panská, Staviště a Radešínská Svratka na Žďársku, Ratajské rybníky a Jeníkov u Hlinska na Chrudimsku, Damašek na Svitavsku, Bažiny u Rovného na Rychnovsku, Skalské rašeliniště na Bruntálsku a Suchdolské rašeliniště na Jindřichohradecku.
Celkové: Cirkumpolární druh zasahující až do Japonska, jižní Afrika.

Variabilita: Velmi málo variabilní taxon.

Možné záměny: Pro svůj charakteristický habitus (kostrbatě zpět odehnuté listy, plstnatě vlášenitá lodyha) nezaměnitelný druh.

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 Převedení textu, vytvořeného počátkem r. 1999, aktualizace.

 

Verze 1.1 (6.5.2011): Aktualizace rozšíření.