Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 0.1 (23.11.2019)

Hypnaceae Schimp. – rokytovité

 

V současném pojetí monogenerická čeleď, popis viz popis rodu.

 

Poznámka:  Molekulární studie posledních dvou desetiletí ukazovaly, že čeleď Hypnaceae i samotný rod Hypnum jsou hluboce polyfyletické. V poslední době z ní proto byly vyčleněny čeledi Pylaisiaceae a další, viz níže uvedené práce. Vzhledem k tomu, že mnohé z nyní rozeznávaných čeledí a rodů bokoplodých mechů jsou dobře charakterizovány pouze molekulárními synapomorfiemi, vytvořili jsme pro usnadnění praktického určování klíč ke druhům s „hypnoidním“ habitem, tedy krátkým dvojitým nebo chybějícím středním žebrem, obvykle jednostranně zahnutými špičkami listů a odlišenými křídelními buňkami.

 

Gardiner, A., Ignatov, M., Huttunen, S., & Troitsky, A. 2005. On resurrection of the families Pseudoleskeaceae Schimp. and Pylaisiaceae Schimp. (Musci, Hypnales). Taxon, 54: 651–663

Câmara, P. E. A. S., Carvalho-Silva, M., Henriques, D. K., Guerra, J., Gallego, M. T., Poveda, D. R., & Stech, M. 2018. Pylaisiaceae Schimp. (Bryophyta) revisited. Journal of Bryology, 40: 251–264

Schlesak, S., Hedenäs, L., Nebel, M., & Quandt, D. 2018. Cleaning a taxonomic dustbin: placing the European Hypnum species in a phylogenetic context! Bryophyte Diversity and Evolution, 40: 37–5.

Kučera, J., Kuznetsova, O. I., Manukjanová, A., & Ignatov, M. S. 2019. A phylogenetic revision of the genus Hypnum: Towards completion. Taxon, doi:10.1002/tax.12095

 

Hypnum Hedw. – rokyt

Syn.: Eurohypnum Ando

 

Rostliny drobné až poměrně mohutné, zelené, často načervenalé, hnědočervené nebo hnědožluté či zlatavé. Lodyhy plazivé nebo vystoupavé, obvykle nepravidelně, vzácněji pravidelně větvené, mírně oploštěle nebo všestranně až jehnědovitě olistěné, se slabším středním svazkem, hyalodermis chybí. Pseudoparafylie úzce kopinaté až niťovité. Listy špičkami zahnuté, vzácněji přímé nebo slabě jednostranné, na bázi zúžené. Okraje ploché, celokrajné nebo v horní části jemně zoubkaté až pilovité. Buňky čepele protažené až čárkovité, silnostěnné. Křídelní buňky v obvykle dobře odlišené, někdy vyduté skupině, heterogenní, z několika nafouklých a hyalinních buněk obklopených menšími, zelenými, silnostěnnými buňkami. Lodyžní listy menší, užší, s méně odlišenými křídelními buňkami. Dvoudomé druhy. Perichaetiální listy hladké. Štět až 30 mm dlouhý. Tobolka hladká, téměř přímá až (častěji) nachýlená až vodorovná, prohnutá. Prstenec 1–3-řadý. Víčko ostře kuželovité až zobanité. Obústí dobře vyvinuté, výtrusy 14 – 28 µm.

Kosmopolitní rod, podle současného pojetí pouze asi 7 druhů, v Evropě 6, u nás pouze dva druhy.

 

Poznámka: současné pojetí rodu (Schlesak & al. 2018, Kučera & al. 2019) zahrnuje pouze druhy sekce a podsekce Hypnum ve smyslu starších autorů (Ando 1986 a násl.). Pro určení druhů obsažených v dřívějším pojetí rodu spolu s podobnými druhy, použijte tento klíč.

 

Schlesak, S., Hedenäs, L., Nebel, M., & Quandt, D. 2018. Cleaning a taxonomic dustbin: placing the European Hypnum species in a phylogenetic context! Bryophyte Diversity and Evolution, 40: 37–5. Kučera, J., Kuznetsova, O. I., Manukjanová, A., & Ignatov, M. S. 2019. A phylogenetic revision of the genus Hypnum: Towards completion. Taxon, doi:10.1002/tax.12095 

 

Klíč k určení druhů:

1a

Rostliny středně velké, bledě zelené, nápadně oploštěle olistěné, křídelní buňky v nápadné, vyduté skupině, spodní křídelní buňky většinou nafouklé a hyalinní, okraje listu v horní části obvykle silně pilovitě zoubkaté

Hypnum jutlandicum

1b

Rostliny drobné až robustní, živě nebo tmavě zelené nebo načervenalé, obvykle všestranně olistěné

2

2a

Rostliny obvykle drobnější, zelené, bez červených nebo nahnědlých odstínů i na exponovaných místech, poměrně hustě a pravidelně zpeřené, mírně oploštěle olistěné, špičky listů téměř vždy výrazně zahnuté, okraje listů v horní části většinou nápadně pilovitě zoubkaté, střední buňky čepele lodyžních listů obvykle 50–60 µm dlouhé; tobolky téměř vzpřímené, víčko kuželovité s poměrně krátkou špičkou

Hypnum mammillatum

2b

Rostliny drobné až robustní, na exponovaných místech obvykle načervenalé nebo hnědavé, všestranně copánkatě nebo až jehnědovitě olistěné, nepříliš hustě, nepravidelně větvené, špičky listů zahnuté, vzácněji jednostranné nebo i přímé, okraje listů v horní části většinou velmi jemně zoubkaté až celokrajné, střední buňky čepele lodyžních listů obvykle 50–80 µm dlouhé; tobolky nachýlené až horizontální, se zobánkatým víčkem

Hypnum cupressiforme… 3

3a

Drobné, poměrně hustě větvené, jehnědovitě olistěné rostliny s vydutými listy, se špičkami náhle zúženými, obvykle nezahnutými

H. cupressiforme var. heseleri

3b

Drobné, dlouhé, řídce větvené rostliny s krátkými větvemi, všestranně olistěné téměř nebo úplně přímými listy

H. cupressiforme var. filiforme

3c

Středně velké až robustní, nepravidelně řídce nebo hustěji větvené rostliny s listy se špičkami obvykle zřetelně háčkovitě zahnutými; křídelní buňky heterogenní, ve středně velké, nepříliš vyduté skupině

H. cupressiforme var. cupressiforme

3d

Středně velké až robustní, málo větvené rostliny s jehnědovitým olistěním, listy nápadně vyduté, s velmi výrazně odlišenými křídelními buňkami ve velké, vyduté skupině

H. cupressiforme var. lacunosum

3e

Menší, nepravidelně nebo málo větvené naoranžovělé nebo bledě purpurové rostliny s jehnědovitým olistěním, listy vyduté, obvykle jednostranné; horské rostliny na bazických substrátech

H. cupressiforme var. subjulaceum

 

Hypnum andoi A. J. E. Sm. – rokyt Andoův

Syn.: Hypnum mammillatum Loeske, nom. inval.

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .

Možné záměny:

Fotografie a ilustrace na webu:

 

Hypnum cupressiforme Hedw. – rokyt cypřišovitý

 

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .var. filiforme Brid., var. heseleri (Ando & Higuchi) M. O. Hill, var. lacunosum Brid., var. subjulaceum Molendo

Možné záměny:

Fotografie a ilustrace na webu:

 

Hypnum jutlandicum Holmen & E. Warncke – rokyt vřesovitý

Syn.: Hypnum cupressiforme var. ericetorum Schimp.  

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .

Možné záměny:

Fotografie a ilustrace na webu:

 


Poznámky k verzi:

Verze: 0.1 (23.11.2019): Vytvoření textu předběžné verze bez popisů druhů.