Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 0.1 (23.11.2019)

Jocheniaceae Jan Kučera & Ignatov – pilolistcovité

 

Monogenerická čeleď, popis viz popis rodu.

 

Jochenia Hedenäs, Schlesak & D. Quandt – pilolistec

Syn.:Hypnum sect. Revolutohypnum Mönk. p.p.

 

Rostliny drobné až středně velké, živě zelené. Lodyhy plazivé, obvykle pravidelně, poměrně hustě větvené, mírně oploštěle olistěné, se slabým středním svazkem, hyalodermis chybí. Pseudoparafylie kopinaté, někdy dělené. Listy špičkami zahnuté, horní část listu někdy téměř kolmo od lodyhy odstávající, na bázi jen slabě zúžené. Okraje na bázi obvykle úzce ohrnuté, pilovitě zubaté téměř od báze nebo alespoň v horní části. Buňky čepele čárkovité, na bázi silnostěnnější a s tečkovanými stěnami. Křídelní buňky v homogenní neprůhledné skupině ze zelených, čtvercovitých, drobných buněk (5–15 buněk podél spodního okraje listu). lodyžní listy menší, postupněji zúžené ke špičce, hruběji zubaté než lodyžní. Jednodomé (autoické) druhy. Perichaetiální listy podélně řáskaté. Štět 7 – 15 mm dlouhý. Tobolka hladká, slabě nachýlená a prohnutá, ústí směřuje v přibližně pravém úhlu ke štětu. Prstenec 2–3-řadý, loupavý. Víčko zobanité. Obústí dobře vyvinuté, výtrusy 12 – 18 µm.
Rod se dvěma druhy rozšířenými v mírném a subpolárním pásu na severní polokouli.

 

Klíč k určení druhů:

1a

Rostliny copánkovitě olistěné, okraj listu v horní části nápadně pilovitě zubatý, drobné čtvercovité zelené křídelní buňky ve velké homogenní skupině; rostliny obvykle na bázích listnáčů a silikátových kamenech u nížin do montánního pásma

Jochenia pallescens

1b

Rostliny poněkud ježatě olistěné (špičky listů kolmo od lodyžky odstávající a jen úplnou špičkou poněkud jednostranně zatočené), okraj listu v horní části jen jemně pilovitě zubatý, křídelní buňky v menší skupině; rostliny epifytické ve vyšších horských polohách

Jochenia protuberans

 

Jochenia pallescens (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt – pilolistec bledý (rokyt bledý)

Syn.: Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv., Hypnum reptile Michx.

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .

Možné záměny: Drepanium fastigiatum – viz poznámku pod tímto druhem.

Fotografie a ilustrace na webu:

 

Jochenia protuberans (Brid.) Jan Kučera & Ignatov – pilolistec ježatý (rokyt ježatý)

Syn.: Hypnum protuberans Brid., H. pallescens var. protuberans (Brid.) Austin

 

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .

Možné záměny:

Fotografie a ilustrace na webu:

 


Poznámky k verzi:

Verze: 0.1 (23.11.2019): Vytvoření textu předběžné verze bez popisů druhů.