Letní kurz vegetačního mapování

KBO 430

přednášející: Libor Ekrt & Ester Ekrtová

Vegetační mapování je nedílnou součástí vegetačních studií, diplomových prací a má i mnoho praktických využití v ochraně přírody při zpracování inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území či při aktualizacích vrstvy mapování biotopů. Praktické zkušenosti s vegetací konkrétního území mohou studenti získat jen v terénu, jelikož jej nelze snadno vyčíst z metodických učebnic.

Kurz má studentům v terénu prakticky představit jednotlivé vegetační typy vybraného území České republiky. Náplní kurzu je seznámení s prostorovým vymezením a hodnocením jednotlivých vegetačních typů s návazností na biotické a abiotické faktory podmiňující daný typ vegetace. Nedílnou součástí kurzu je přehled proměn vegetace v čase (sukcesní řady), vzájemná návaznost jednotlivých sukcesních typů, proměny vegetace vlivem degradačních procesů a proměny vegetace v návaznosti na management. Studenti se dále seznámí s metodami monitoringu vegetace (trvalé monitorační plochy, fytocenologické snímkování) a metodikou aktualizace vrstvy mapování biotopů.

Při hodnocení a mapování vegetace se studenti dále seznámí nejen s mapovanými rostlinnými společenstvy a biotopy, ale i s jednotlivými druhy rostlin, jejich indikační hodnotou, vazbami na konkrétní faktory prostředí, způsoby hospodaření a pochopí i časoprostorovou variabilitu vegetace. Studenti získají také zkušenosti s vytyčováním trvalých ploch a metodami monitoringu.

Literatura

Web: hornych.ondrej@gmail.com