Mezioborová exkurze k ekologii biomů


Jedná se o autobusovou celofakultní exkurzi, která má střídavě obvykle tzv. „velkou variantu“ (do jiného biomu) a pak „malou variantu“ (převážně do okolních oblastí střední Evropy). Exkurze je sice organizována především botaniky, ale jejím cílem je podat ucelený pohled na abiotické a historické faktory formující krajinu, flóru, vegetaci a faunu navštívených území.

Web: hornych.ondrej@gmail.com