Petr Koutecký

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 304 (herbáře – podkroví)
  Laboratoř molekulární biologie rostlin, Branišovská 31 – PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
 • E-mail: kouta@prf.jcu.cz
 • Tel.: +420 38 777 2377 (herbáře)
  +420 38 777 2271, +420 38 777 2362 (laboratoř)

Životopis

Nové publikace

 • Koutecký P., Prančl J., Košnar J., Koutecká E., Hanzlíčková J., Lučanová M., Nejedlá M., Kaplan Z. (2022) Waking up from a taxonomist’s nightmare: emerging structure of Ranunculus section Batrachium (Ranunculaceae) in central Europe based on molecular data and genome sizes. – Botanical Journal of the Linnean Society 198(4): 417–437
 • Šlenker M., Koutecký P., Marhold K. (2022) MorphoTools2: an R package for multivariate morphometric analysis. – Bioinformatics 38(10): 2954–2955
 • Temsch E.M., Koutecký P., Urfus T., Šmarda P., Doležel J. (2022) Reference standards for flow cytometric estimation of absolute nuclear DNA content in plants. – Cytometry Part A 101: 710-724

Všechny publikace

Výzkum

 • Taxonomie cévnatých rostlin (chrpy – Centaurea, lakušníky – Ranunculus sect. Batrachium, a mnoho jiných)
 • Hybridizace a polyploidie a jejich interakce, rozmnožovací systémy (apomixie)
 • Morfologie a morfometrická analýza, průtoková cytometrie, molekulární metody v systematice rostlin
 • Velikost genomu u různých skupin rostlin, mechorostů, hmyzu
 • Vodní rostliny
 • Mapování rozšíření rostlin, určovací klíče a flóry, květena vesnic

Více o výzkumu

Členství

 • Česká botanická společnost (od 1997)
 • Šéfredaktor časopisu Folia Geobotanica (pro taxonomii)
 • Redakční rada časopisu Preslia
 • Redakční rada Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
 • Associate editor časopisu Frontiers in Plant Science, sekce Plant Systematics and Evolution (2019-2022)