Petr Koutecký

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 304 (herbáře – podkroví)
  Laboratoř molekulární biologie rostlin, Branišovská 31 – PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
 • E-mail: kouta@prf.jcu.cz
 • Tel.: +420 38 777 2377 (herbáře)
  +420 38 777 2271, +420 38 777 2362 (laboratoř)

Životopis

Nové publikace

 • Ekrt L., Podroužek J., Hornych O., Košnar J. & Koutecký P. (2021): Cytotypes of bracken (Pteridium aquilinum) in Europe: widespread diploids and scattered triploids of likely multiple origin. – Flora 274: 151725
 • Kotilínek M., Těšitelová T., Košnar J., Fibich P., Hemrová L., Koutecký P., Münzbergová Z., Jersáková J. (2020): Seed dispersal and realized gene flow of two forest orchids in a fragmented landscape. Plant Biology 22(3): 522-532
 • Hejníčková M., Koutecký P., Potocký P., Provazníková I. , Voleníková A., Dalíková M., Visser S., Marec F., Zrzavá M. (2019): Absence of W chromosome in Psychidae moths and implications for the theory of sex chromosome evolution in Lepidoptera. – Genes 10: 1016

Všechny publikace

Výzkum

 • Taxonomie cévnatých rostlin (chrpy – Centaurea, lakušníky – Ranunculus sect. Batrachium, a mnoho jiných)
 • Hybridizace a polyploidie a jejich interakce, rozmnožovací systémy (apomixie)
 • Morfologie a morfometrická analýza, průtoková cytometrie, molekulární metody v systematice rostlin
 • Velikost genomu u různých skupin rostlin, mechorostů, hmyzu
 • Vodní rostliny
 • Mapování rozšíření rostlin, určovací klíče a flóry, květena vesnic

Více o výzkumu

Členství

 • Česká botanická společnost (od 1997)
 • Vedoucí redaktor časopisu Folia Geobotanica (pro taxonomii)
 • Redakční rada časopisu Preslia
 • Redakční rada Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích