Libor Ekrt

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
 • E-mail: libor.ekrt@gmail.com
 • Tel.: +420 38 777 2303

Životopis

Nejnovější publikace

 • Langhansová L., Pumprová K., Haisel D., Ekrt L., Pavicic A., Zajíčková M., Vaněk T. & Dvořáková M. (2021): European ferns as rich sources of antioxidants in the human diet. – Food Chemistry 356: 129637. (link)
 • Dvorakova M., Pumprová K., Antonínová Ž., Rezek J., Haisel D., Ekrt L., Vaněk T., Langhansová L. (2021): Nutritional and antioxdant potential of fiddleheads from European ferns. – Foods 10: 460. (link)
 • Ekrt L., Podroužek J., Hornych O., Košnar J. & Koutecký P. (2021): Cytotypes of bracken (Pteridium aquilinum) in Europe: widespread diploids and scattered triploids of likely multiple origin. – Flora 274: 151725. (link)

Všechny publikace

Floristické průzkumy

Výzkum

 • Hybridizace a analýza reprodukčních vlastností u kapradin (Dryopteris, Pteridium, Cystopteris)
 • Cytogeografie vrance jedlového (Huperzia selago): od lesa až po alpínské pásmo
 • Cytogeografie a mikrospeciace u skupiny puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis)
 • Revize rozšíření kapradin a plavuňovitých v České republice (projekt PLADIAS)
 • Červená kniha květeny Vysočiny

Více o výzkumu