Welcome friends of lichenology!

Lectures in Lichenology (in Czech)

Úvod; definice lišejníků a vznik lišejníků 9 083[kB]
Morfologie 18 032[kB]
Rozmnožování 23 203[kB]
Symbióza 4 808[kB]
Fotobionti 6 049[kB]
Fyziologie 25 887[kB]
Rozšíření ekologie biodiverzita 25 051[kB]
Aplikovaná lichenologie 20 096[kB]
Lichen system 13 928[kB]
2785490. unique visitor