Hlavní stránka | Přehled systému

Autoři: J. Kučera, Z. Hradílek

Verze: 1.0 (10.2.2006)

Leskeaceae Schimp. – stejnozoubkovité

Syn.: Pseudoleskeaceae Schimp., Pseudoleskeellaceae Ignatov & Ignatova

 

Drobné až poměrně velké, k podkladu zpravidla přitisklé, nepravidelně až vícekrát zpeřeně větvené bokoplodé mechy. Primární lodyha zpravidla plazivá, nepravidelně, vzácněji ± zpeřeně, 1 – 2 × větvená, často s úzce kopinatými až niťovitými parafyliemi. Listy za sucha přitisklé a střechovitě se překrývající, někdy jednostranně zahnuté, nejčastěji z vejčité báze zvolna nebo náhleji zúžené, často řáskaté, okraje celokrajné nebo v horní části listu zoubkaté, obvykle v různé míře ohrnuté. Žebro dole silné, zpravidla jednoduché a dosahující do poloviny listu až pod špičku, vzácněji krátké a dvojité. Buňky isodiametrické až krátce čárkovité, obvykle tlustostěnné, hladké nebo papilnaté, na křídlech často skupina menších, ± čtvercových buněk.

Dvoudomé i jednodomé druhy. Štěty dlouhé, vyrůstající ze zkrácených větví na primární lodyze. Tobolka přímá nebo nachýlená, prodlouženě vejčitá až válcovitá, průduchy faneroporní. Obústí dvojité, vnější ze 16 úzce kopinatých zubů, vnitřní tvořeno obvykle redukovanými, často niťovitými zuby na nízké bazální membráně, cilie redukované nebo zcela chybí. Čepička kápovitá.

V klasickém vymezení široce rozšířená čeleď s těžištěm v mírném pásmu, obsahující asi 20 malých až středně velkých rodů.

 

Poznámka: Vymezení čeledi, stejně jako jejích jednotlivých rodů, je značně neustálené a bezpochyby se bude ještě vyvíjet. Pojetí použité v tomto klíči je založeno na morfologických, převážně gametofytických znacích. Teprve zcela nedávno byly publikovány výsledky první molekulárně-fylogenetické studie, která zahrnovala větší množství taxonů čeledi v klasickém vymezení (Gardiner & al., Taxon 54: 651–663, 2005). Podle této práce, která zohledňovala jak morfologicko-anatomické, tak molekulární znaky (sekvence chloroplastového úseku trnL-trnF a jaderné ITS1 a ITS2), je čeleď v klasickém pojetí polyfyletická a zástupci patří do tří větví: rod Lescuraea (včetně Ptychodium) do čeledi Pseudoleskeaceae, Pseudoleskeella do nově vystavené čeledi Pseudoleskeellaceae (kam patří spolu např. s rodem Iwatsukiella), v čeledi Leskeaceae zůstal pouze rod Leskea (spolu např. s rodem Haplocladium).

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Rostliny malé až středně veliké, parafylie krátké a ojedinělé nebo chybí

2

1b

Rostliny středně veliké až veliké, parafylie velmi četné, velké i malé

Lescuraea

2a

Rostliny menšího až středního vzrůstu, bazální buňky listů jen slabě tečkované nebo hladké, tobolka přímá, zuby vnitřního obústí niťovité, brvy chybí

3

2b

Rostliny robustní, bazální buňky listů zřetelně tečkované, tobolka nachýlená až vodorovná, zuby vnitřního obústí stejně široké jako vnější, brvy chybí nebo jednotlivé a velmi redukované

Ptychodium

3a

Buňky listů hladké nebo s nízkými papilami na horních koncích buněk, rostliny dvoudomé

Pseudoleskeella

3b

Buňky listů s nápadnými papilami uprostřed buněk, rostliny jednodomé (autoické)

Leskea

 


Verze 1.0 (10.2.2006): Vytvoření textu.