Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita

Obhájené práce

Pokud máte zájem vypracovat svoji diplomovou práci v rámci naší skupiny, budeme rádi. Na většině témat se snažíme dohodnout tak, aby vyhovovala vám, a přitom byla přínosem pro některý z našich projektů. Témata jsou proto někdy širší, jejich výsledná podoba je otázkou dohody. (A samozřejmě, jinak bude vypadat plán práce bakalářské, jinak magisterské, a jinak doktorské). Pokud vás inspirovalo téma některé z obhájených prací, nebo si myslíte, že byste se při řešení problémů spojených s popsanými projekty uplatnili, ozvěte se - Šuspovi, Jirkovi Doležalovi nebo Petru Mackovi. Pokud vás zajímá underground, pak Majce Šmilauerové. Do více systematických prací vás zasvětí Milan Štech. Pokud vás zajímá ekologie nebo evoluce poloparazitních druhů, ozvěte se Jakubu Tešitelovi.

Příklady nabízených témat:

Biologie vybraného druhu - kombinace pozorování chování daného druhu a experimentů, objasňujících reakci druhu na biotické a abiotické faktory. V centru zájmu mohou být i druhy poloparazitické. Pokud se najde někdo, komu při slově matematika nenaskakují pupínky, je možné se pokusit i o modelování populační dynamiky. Zajímavé, a vcelku úspěšné byly i studie klonality, a studie porovnávající více blízce příbuzných druhů.

Ekologie obnovy populace ze semen - tohle téma je už skoro evergreen, ale pořád se na něm dá zkoumat řada zajímavých jevů.

Do jaké míry je rozšíření druhu omezeno jeho schopností dosáhnout vhodnou lokalitu (tzv. dispersal limitation)? Opět lze studovat experimentálně (pomocí výsevů), a zajímavé by to bylo v kombinaci se studiem skutečného rozšíření daných druhů.

Poslední aktualizace: únor 2009
© Piskot company, 2009
Optimalizováno pro Mozilla Firefox a Internet Explorer 7