Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita

Řešené projekty

2006 - 2010 LC06073 MŠMT Centrum pro výzkum biodiversity

2008 - 2012 206/08/H044 GAČR
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí
doktorský grant, hlavní řešitel: Jan Lepš PřF JU, spoluřešitelé: Jitka Klimešová BÚ AVČR, Vojtěch Novotný ENTÚ Biologické centrum AVČR

2009 - 2013 206/09/1471 GAČR
Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením
standardní projekt, hlavní řešitel: Jan Lepš PřF JU, spoluřešitelé: Tomáš Herben BÚ AVČR

2009 - 2014 526/09/0963 GAČR
Může být úspěch potenciálně dominantních druhů na louce předpověděn na základě jejich funkčních vlastností?
standardní projekt, hlavní řešitel: Jitka Klimešová BÚ AVČR, spoluřešitelé: Jan Lepš PřF JU

Poslední aktualizace: únor 2009
© Piskot company, 2009
Optimalizováno pro Mozilla Firefox a Internet Explorer 7