Optimalizováno pro prohlížeče Firefox 7 a Internet Explorer 8

Výbor:- webmástr

Maskot:

Místokrál:

kolar kolar2

Tečka kurzívou:

Jazykový expert: - specialista na velštinu a angličtinu

Řádní členové:

 1. Studium: Botanika – Cévnaté rostliny (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
  Specializace: Mikroevoluce smíšených populací tvořených více cytotypy
  Odborný zájem:
  - cévnaté rostliny střední Evropy (především ČR)
  - evoluce polyploidních komplexů
  - metoda průtokové cytometrie (FCM) v botanice
  - okruh Knautia arvensis agg.
  Kontakt: m.hanzl1@tiscali.cz

Nezávislý pozorovatel: