Optimalizováno pro prohlížeče Firefox 7 a Internet Explorer 8

Kdo jsme?

Jsme skupina sdružující amatérské a profesionální botaniky, ale také všemožné příznivce rostlin, kteří mají společný cíl – touhu po poznání české květeny.

Pod heslem "KDO HLEDÁ, NAJDE" společně vybíráme každý rok alespoň jeden druh, který naše oči ještě nespatřily. Poté navštívíme jeho lokalitu, kde se pokoušíme daný druh nalézt (většinou úspěšně :-). Jukněte zde, pokud si chcete prohlédnout fotky z dosavadních exkurzí.

V současnosti máme přes 30 řádných členů a několik členů neřádů. Jako vedoucí zveme profesionální botaniky se specializací na danou skupinu druhů  (viz Vedli nás).

Naše hledání jsou primárně směřována do oblasti jižních Čech (z důvodu vyššího ­– tedy příslušnosti odbočky k jihočeské pobočce ČBS). Pokud to však okolnosti nedovolí (a to se lehko stává), tak se vypravujeme i do jiných území ČR.
Rádi uvítáme nadšené botaniky i nebotaniky, jako nové členy či na výlety s námi.

PODMÍNKA VSTOUPENÍ DO ODBOČKY
Členem odbočky HLEDAČKY se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, etnickou nebo sociální příslušnost, či sexuální orientaci. Jedinými překážkami jsou vyplnění našeho dotazníku a kliknutí na tlačítko . Vaše odpovědi zváží výbor odbočky a poté dostanete vyrozumění o přijetí.

PRAVIDLA ZRUŠENÍ ODBOČKY
Odbočka se ruší ve chvíli, kdy již nebude existovat druh, který by oči zakládajících členek ještě neviděly.* Určujícím pro výběr druhů je publikace Kubát et al. (2002).


* Pravidla pro zrušení odbočky může upravovat pouze výbor odbočky. Obecně lze však podotknout, že odbočovat z pravidel odbočky nelze.

Kontakt pro vaše dotazy, návrhy, připomínky: hledacky@email.cz

Citovaná literatura:
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České Republiky. – Academia, Praha.