Untitled Document

photoJan Kučera

  • Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU
  • Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 209 (1. patro)
  • e-mail: kucera@prf.jcu.cz
  • Tel.: +420 38 777 2383
  • Fax: +420 38 777 2345

 

Vzdělání

Odborné zájmy

Granty

Členství ve vědeckých společnostech

Česká botanická společnost včetně její Bryologicko-lichenologické sekce, British Bryological Society, International Association for Plant Taxonomy,

Členství v redakčních radách: Preslia, Arctoa, Opera Corcontica, Časopisu Slezského Zemského Muzea Opava a Silva Gabreta.

Výuka

Publikace

Hlavní publikaceOstatní publikace posledních 5 letVšechny publikace

Hlavní publikace

 Manukjanová A., Koutecký P., Štechová T. & Kučera J. 2019. Insights into the distribution patterns, habitat and morphologic differentiation of cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Herzogia 32: 183–199.  (www link)

 Manukjanová A., Štechová T. & Kučera J. 2019. Expressed Sex Ratio in Populations of the Moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Scorpidiaceae) in the Czech Republic with Consideration of its Cryptic Species. – Cryptogamie, Bryologie 40(6): 41-58.  (www link)

 Nieto-Lugilde M, Werner O., McDaniel S.F., Koutecký P., Kučera J., Rizk S.M. & Ros R.M. 2018. Peripatric speciation associated with genome expansion and female-biased sex ratios in the moss genus Ceratodon. – American Journal of Botany 105(6): 1009-1020  (www link)

 Kučera J., Blockeel T.L., Erzberger P., Papp B., Soldán Z., Vellak K., Werner O. & Ros R.M. 2018. The Didymodon tophaceus complex (Pottiaceae, Bryophyta) revisited: New data support the subspecific rank of currently recognized species. – Cryptogamie, Bryologie, 39(2): 241-257  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2018. Microsatellite primers for the cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus and methods for their quick barcoding. – Journal of Bryology 40(3): 302-305  (www link)

 Kučera J. 2017. Bryoflora of the Czech Republic, pp. 165-176. – In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Pyšek P. (eds), Flora and Vegetation of the Czech Republic. Plant and Vegetation, vol 14. Springer, Cham  (www link)

 Blockeel T.L., Kučera J. & Fedosov V.E. 2017. Bryoerythrophyllum duellii (Bryophyta: Pottiaceae), a new moss species from Greece and Cyprus, and its molecular affinities. – Journal of Bryology 39(3): 247-254.  (www link)

 Köckinger H. & Kučera J. 2016. Brachythecium funkii Schimp. and B. japygum (Głow.) Köckinger & Jan Kučera comb. nov., two Alpine species hitherto included in B. cirrosum (Schwägr.) Schimp. – Journal of Bryology 38: 267–285.  (www link)

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Kučera J. & Ignatov M. S. 2015. Revision of phylogenetic relationships of Didymodon sect. Rufiduli (Pottiaceae, Musci) . – Arctoa 24: 79-97.  (pdf)  (www link)

 Manukjanová A., Kučera J. & Štechová, T. 2014. Drought survival test of eight fen moss species. – Cryptogamie, Bryologie 35(4): 397-403.  (www link)

 Holá E., Vrba J., Linhartová R., Novozámská E., Zmrhalová M., Plášek V. & Kučera J. 2014. Thirteen years on the hunt for Buxbaumia viridis in the Czech Republic: still on the tip of the iceberg?. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(2): 137-145.  (pdf)  (www link)

 Kučera J., Košnar J. & Werner O. 2013. Partial generic revision of Barbula (Musci: Pottiaceae): Re-establishment of Hydrogonium and Streblotrichum, and the new genus Gymnobarbula. – Taxon 62(1): 21–39.  (www link)

 Werner O., Rams S., Kučera J., Larraín J., Afonina O. M., Pisa S. & Ros R. M. 2013. New data on the moss genus Hymenoloma (Bryophyta), with special reference to H. mulahaceni. – Cryptogamie Bryologie 34(1): 1-18.  (www link)

 Košnar J., Herbstová M., Kolář F., Koutecký P. & Kučera J. 2012. A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: Assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex. – Taxon 61(4):709-720  (www link)

 Köckinger H., Kučera J., Hofmann H., Müller N. & Amann G. 2012. Barbula consanguinea, discovered in Switzerland and Austria, with a revision of former European records of B. indica. – Herzogia 25(1): 61–70.  (www link)

 Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. 2012. Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.  (pdf)

 Štechová T., Kučera J. & Šmilauer P. 2012. Factors affecting population size and vitality of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae, Musci). – Wetlands Ecology and Management 20(4): 329-339.  (www link)

 Köckinger H. & Kučera J. 2011. Hymenostylium xerophilum, sp. nov., and H. gracillimum, comb. nov., two neglected European mosses and their molecular affinities. – Journal of Bryology 33: 195-209.  (www link)

 Holá E., Kučera J. & Těšitel J. 2011. Comparison of gemma production among three Lophozia species during the growing season. – Flora 206(8): 691-768.  (www link)

 Afonina, O. M., Czernyadjeva I. V., Ignatova E. A. & Kučera J. 2010[2011]. Five species of Didymodon (Pottiaceae, Bryophyta) new for Russia. – Arctoa 19: 51-62  (pdf)

 Košnar J. & Kučera J. 2010. The taxonomic identity and typification of Barbula montenegrina Breidl. & Szyszyl. (Bryopsida, Pottiaceae). – Journal of Bryology 32: 275-278.  (www link)

 Kučera J., Zmrhalová M., Shaw B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2010 [2009]. Bryoflora of selected localities of the Hrubý Jeseník Mts summit regions. – Časopis Slezského Muzea (A) 58: 115-167.  (pdf)

 Kučera J. 2009. Bryoflora of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské hory Mts., South Bohemia). – Silva Gabreta 15: 97-120.  (pdf)

 Köckinger H. & Kučera J. 2007. Barbula amplexifolia (Mitt.) A.Jaeger in Europe. – Journal of Bryology 29: 33-40  (pdf)

 Štechová T. & Kučera J. 2007. The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management. – Biological Conservation 135: 443-449.  (pdf)

 Köckinger H., Kučera J. & Stebel A. 2005. Pohlia nutans subsp. schimperi (Müll.Hal.) Nyholm, a neglected Nordic moss in Central Europe. – Journal of Bryology 27: 351-355.  (pdf)

 Kučera J., Holyoak D. T. 2005. Lectotypification of Bryum moravicum Podp. (Bryopsida: Bryaceae). – Journal of Bryology 27: 161-168.  (pdf)

 Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Plášek V. & Váňa J. 2004. Bryoflora of the Úpská jáma cirque and adjacent localities of the Eastern Krkonoše Mts. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 53: 143-173.  (pdf)

 Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2004. Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 53: 1-47.  (pdf)

 Kučera J., Hradílek Z., Buryová B., Hájek P. 2003. Hypnum sauteri and Lescuraea patens, two additions to the moss flora of the Czech Republic. – Preslia 75: 255-262.  (pdf)

 Kučera J. & Váňa J. 2003. Check- and Red list of bryophytes of the Czech Republic (2003). – Preslia 75: 193-222.  (pdf)

 Fudali E. & Kučera J. 2002. Andreaea nivalis (Andreaeaceae, Musci) new to the Karkonosze Mts (SW Poland). – Polish Botanical Journal 47(1): 45-47.  (pdf)

 Váňa J. & Kučera J. 2002. Cephalozia macrostachya confirmed in the Czech Republic. – Preslia 74: 197-200.  (pdf)

 Kučera J., Voříšková L., Blom H.H. 2001. Grimmia teretinervis Limpr. (Grimmiaceae, Musci) in the Czech Republic. – Preslia 73: 73-77.

 Kučera J. 2000. Illustrierter Bestimmungschlüssel zu den mitteleuropäischen Arten der Gattung Didymodon. – Meylania 19: 2-49.

 Kučera J., Köckinger H. 2000. The identity of Grimmia andreaeoides Limpr. and Didymodon subandreaeoides (Kindb.) R.H. Zander. – Journal of Bryology, 22(1): 49-54.  (pdf)

 Kučera J. 1999. Didymodon australasiae var. umbrosus in the Czech Republic, with a review of recent records from Central Europe. – Journal of Brylogy, 21(1): 71-72.  (pdf)

 Kučera J. 1998. Gymnostomum lanceolatum Cano, Ros & Guerra (Pottiaceae, Musci) also in Turkey and Croatia. – Journal of Bryology, 20(2): 515-516.  (pdf)

Ostatní recentní publikace

Blockeel T. & Kučera J. 2019. Notes from the BBS Workshop on Didymodon, 2018. – Field Bryology 121: 23-30.

Dřevojan P., Biedermann S., Bitušík P., Bradáčová J., Janišová M., Koníček V., Koval Š., Kučera J., Lukáč M., Máliš F., Müller F., Peterka T., Širka P., Ujházy K., Ujházyová M. & Zemanová L. 2019. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXI. – Bryonora 63: 23–34.  (www link)

Söderström L. & Kučera J. 2019. Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (1940–2018). – Journal of Bryology 41(1): 91-93  (www link)

Kučera J. 2019. Streblotrichum convolutum (Hedw.) P.Beauv., Thailand. P. 76 In: Ellis, L.T., et al., New national and regional bryophyte records, 58. – Journal of Bryology 41(1): 63-84  (www link)

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Dřevojan P. & Kučera J. 2018. 11. Didymodon sicculus M.J.Cano, Ros, García-Zam. & J.Guerra (Austria). Pp. 5–6 in Ellis, L.T. et al., New national and regional bryophyte records, 57. – Journal of Bryology, doi:10.1080/03736687.2018.1523601  (www link)

Afonina O. M. & Kučera J. 2018. 21. Hydrogonium amplexifolium (Mitt.) P.C.Chen (Russia, Buryatia); 22. Hydrogonium gregarium (Mitt.) Jan Kučera (Russia, Buryatia). Pp. 279–280 in: Ellis L. T.et al. (2018): New national and regional bryophyte records, 56. – Journal of Bryology 40(3): 271–296.  (www link)

Kučera J. 2018. Personalia: Prof. Dr. Jochen Heinrichs (*14. 3. 1969 – †22. 4. 2018). – Bryonora 61: 80  (www link)

Kučera J., Herben T., Mikulášková E. & Svoboda D. 2018. Personalia: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (*11. 1. 1940 – †8. 4. 2018). – Bryonora 61: 63–80  (www link)

Kučera J. 2018. Pohlia andrewsii A.J.Shaw, Czech Republic. P. 180 In: Ellis, L.T., et al., New national and regional bryophyte records, 55. – Journal of Bryology 40(2): 173-187.  (www link)

Kučera J. & Halda J. 2018. Nejprobádanější, nebo neznámé? Krkonoše z pohledu mechorostů a lišejníků. – Živa 2/2018: 66–70  (www link)

Hradílek Z., Kučera J., Bradáčová J. & Tkáčiková J. 2018. Mechorosty okolí řeky Bečvy mezi obcemi Choryně a Špičky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7: 66–69  (pdf)

Dřevojan P., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hradílek Z., Košnar J., Kučera J., Šímová A. & Vicherová E. 2017. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVIII. – Bryonora 60: 65–69  (www link)

Kučera J., Fialová L., Kubešová S., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Skoupá Z. & Tkáčiková J. 2017. Mechorosty zaznamenané v průběhu podzimních bryologicko-lichenologických dnů v Českém ráji (Sedmihorky) v roce 2015. – Bryonora 60: 13–23  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Bradáčová J., Fialová L., Godovičová K., Janošík L., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Skoupá Z. & Tkáčiková J. 2017. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního bryologicko-lichenologického setkání na Pálavě v roce 2017. – Bryonora 60: 1–12  (www link)

Danihelka J., Chytrý M., Kučera J. & Palice Z. 2017. History of Botanical Research in the Czech Republic, pp. 25-87. – In: Chytrý., M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Pyšek, P. (eds), Flora and Vegetation of the Czech Republic, Plant and Vegetation, vol 14. Springer, Cham.  (www link)

Kučera J. 2017. Ulota macrospora Baur & Warnst. P. 297 in: Ellis L.T. et al., New National and Regional Bryophyte Records, 52. – Journal of Bryology 39(3): 285-304.  (www link)

Ignatov M. S., Abakarova A. S., Alekseev P. I. & Kučera J. 2016. Cynodontium eocenicum, a new moss from the Baltic Amber. – Arctoa 25: 236–240.  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI.. – Bryonora 58: 73-78.  (www link)

Kubešová S., Kučera J., Jandová J., Manukjanová A., Novotný I., Táborská M. & Tkáčiková J. 2016. Mechorosty zaznamenané během jarního Bryologicko-lichenologického setkání na Mohelenském mlýně v dubnu 2016. – Bryonora 58: 28-37.  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Fialová L., Jandová J., Manukjanová A., Oliveriusová D., Plaček J., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2016. Mechorosty zaznamenané v průběhu Bryologicko-lichenologických dnů na Semilsku v září 2016. – Bryonora 58: 18-27.  (www link)

Kučera J. 2016. Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll.Hal.) K.Saito. P. 331-332 In: Ellis L.T. et al., New National and Regional Bryophyte Records, 49. – Journal of Bryology 38: 327–347.  (www link)

Halda J., Kučera J. & Koval Š. 2016. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. – Vrchlabí: Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-027-5  (www link)

Afonina O. M., Czernyadjeva I. V., Ignatova E. A. & Kučera J. 2016. Didymodon australasiae (Pottiaceae, Bryophyta), a new species for Russia. – Arctoa 25: 116–118  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Skoupá Z., Kučera J., Fialová L. & Plášek V. 2016. Sporophyte records of the moss Dicranum tauricum Sapjegin in the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Sci. Nat., 65: 83-87  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Bradáčová J., Štechová T. & Kučera J. 2015. Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64: 80–90  (www link)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Marková I. & Vicherová E. 2013[2014]. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. – Opera Corcontica 50: 207–214.  (pdf)

Ignatova E. A., Kučera J., Kuznetsova O. I. & Ignatov M. S. 2013. First record of Hydrogonium gregarium (Pottiaceae, Bryophyta) in Russia: an interesting extension of the species’ distribution to the heart of the permafrost zone. – Polish Botanical Journal 58: 565-572.  (pdf)  (www link)

Kubešová S., Kučera J., Laburdová J., Mikulášková E., Procházková J. & Tkáčiková J. 2013. Mechorosty zaznamenané v průběhu 25. podzimních Bryologicko-lichenologických dnů v Novohradských horách, 2012. – Bryonora 52: 22-30.  (pdf)  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Plášek V., Kučera J., Musil Z., Číhal L. & Štechová T. 2012[2013]. Mechorosty zaznamenané v průběhu 19. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Orlických horách. – Bryonora 50: 34-39.  (pdf)

Kučera J. 2012. Mechorosty České republiky. – Živa 4/2012: 165-167.  (pdf)  (www link)

Kučera J., Ignatova E. A. & Afonina O. M.  2012. Didymodon giganteus (Pottiaceae, Bryophyta) in Chukotka. – Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii 46: 274-278.  (pdf)  (www link)

Ellis L. T. et al. (incl. Kučera J.) 2012. New national and regional bryophyte records, 32. – Journal of Bryology 34: 231-246.  (www link)

Kučera J., Kubešová S. & Holá E. 2012. Nová bryologická literatura XXVI. – Bryonora 49: 38-53.  (pdf)

Kučera J. 2012. Zajímavé bryofloristické nálezy XIX. – Bryonora 49: 29-30.  (pdf)

Štechová T., Štech M. & Kučera J. 2012. The distribution of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae) in the Czech Republic. – Bryonora 49: 5-16.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S. & Plášek V. 2011[2012]. Nová bryologická literatura XXV. – Bryonora 48: 75–84.  (pdf)

Kučera J., ed. 2011[2012]. Zajímavé bryofloristické nálezy XVIII. – Bryonora 48: 59–67.  (pdf)

Kučera J. & Váňa J. 2011[2012]. Játrovka Microlejeunea ulicina (Taylor) A. Evans potvrzena v České republice. – Bryonora 48: 11–13.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Kučera J. 2011. Nová bryologická literatura XXIV. – Bryonora 47: 62-80.  (pdf)

Afonina O. M., Ignatov M. S. & Kučera J. 2010[2011]. New moss records from Zabaikal’sky Territory. 2. – Arctoa 19: 277.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Holá E., Mišíková K. & Plášek V. 2010[2011]. Nová bryologická literatura XXIII. – Bryonora 46: 81–84.  (pdf)

Kučera J., ed. 2010[2011]. Zajímavé bryofloristické nálezy XVI. – Bryonora 46: 70–74.  (pdf)

Ellis L.T., Dickson J.H., Eckstein J., Fontinha S., Hedenäs L., Horton D., Hugonnot V., Kirmaci M., Kučera J., Lobo C., Luís L., Sim-Sim M., Singh H., Sahu V., Husain T., Asthana A.K., Stech M., Kruijer J.D., Sotiaux A., Suárez G.M., Schiavone M.M., Vande 2010. New national and regional bryophyte records, 24. – Journal of Bryology 32: 232-237.  (www link)

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L. & Plášek V. 2010. Nová bryologická literatura XXII. – Bryonora 45: 63-84.  (pdf)

Kučera J. (ed.) 2010. Zajímavé bryofloristické nálezy XV. – Bryonora 45: 43-45.  (pdf)

Kučera J. (ed.) 2009. Zajímavé bryofloristické nálezy XIV. – Bryonora 44: 34-39.  (pdf)

Kučera J. 2009. Hallingbäck T., Lönnell N. & Weibull H. (2008): Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta: Anoectangium – Orthodontium. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. – Bryonora 43 (2009): 23.  (pdf)

Kučera J. 2009. Köckinger H., Suanjak M., Schriebl A. & Schröck C. (2008): Die Moose Kärntens. Verlag der Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt. – Bryonora 43 (2009): 21-22.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Hájek M. & Plášek V. 2009. Nová bryologická literatura XXI. – Bryonora 43: 25-35.  (pdf)

Kučera J. (ed.) 2009. Zajímavé bryofloristické nálezy XIII 'XII'. – Bryonora 43: 11-13.  (pdf)

Kučera J. (ed.) 2009. Mechorosty zaznamenané během 16. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Svatošských skalách na Karlovarsku. – Bryonora 43: 3-11.  (pdf)

Úplný seznam publikací