Milan Štech – Výzkum

  • Taxonomie a fytogeografie cévnatých rostlin. Speciální zájem o mikrospeciaci jednoletých poloparazitických rostlin ze současné čeledi Orobanchaceae (zvláště Melampyrum, Euphrasia, Rhinanthus atd.), význam hybridizace, izolace, reprodukčního systému.
  • Rozšíření a migrace rostlin ve střední Evropě, reliktní výskyty, biologie vzácných druhů, floristika, ochrana přírody.