Milan Štech – Publikace

Články v časopisech s IF

 • Chlumský J., Koutecký P., Plačková I. & Štech M. (2016): Is genetic diversity congruent with morphological diversity across the distributional range of the Melampyrum subalpinum group (Orobanchaceae)? – Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 220: 74–83.
 • Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B. (2016): Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 88: 77–112.
 • Kúr P., Košnar J., Koutecký P., Tremetsberger K. & Štech M. (2016): Origin of Spergularia ×kurkae, a hybrid between the rare endemic S. echinosperma and its widespread congener S. rubra. – Preslia 88: 391–407.
 • Svobodová Š., Košnar J., Koutecký P. & Štech M. (2016): Microsatellite analysis of four similar Euphrasia (Orobanchaceae) species changes the traditional view of this group. – Plant Ecology and Evolution 149: 45–58.
 • Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M. (2015): Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species. – Preslia 87: 363–386.
 • Kúr P., Košnar J. & Štech M. (2014): Characterization and cross-species amplification of 16 microsatellite loci in Spergularia echinosperma (Caryophyllales: Caryophyllaceae). – Conservation Genet Resour 6: 571–573.
 • Kolář F., Dortová M., Lepš J., Pouzar M., Krejčová A. & Štech M. (2014): Serpentine ecotypic differentiation in a polyploid plant complex: shared tolerance to Mg and Ni stress among di- and tetraploid serpentine populations of Knautia arvensis (Dipsacaceae). – Plant Soil 374: 435–447.
 • Průšová M., Lepš J., Štech M. & Těšitel J. (2013): Growth, survival and generative reproduction in a population of a widespread annual hemiparasite Melampyrum pratense. – Biologia 68: 65–73.
 • Chlumský J., Koutecký P., Jílková V. & Štech M. (2013): Roles of species-preferential seed dispersal by ants and endozoochory in Melampyrum (Orobanchaceae). – J Plant Ecol 6: 232–239.
 • Kúr P., Štech M., Koutecký P. & Trávníček P. (2012): Morphological and cytological variation in Spergularia echinosperma and S. rubra, and notes on potential hybridization of these two species. – Preslia 84: 905–924.
 • Koutecký P., Tuleu G., Baďurova T., Košnar J., Štech M. & Těšitel J. (2012): Distribution of cytotypes and seasonal variation in the Odontites vernus group in central Europe. – Preslia 84: 887–904.
 • Košnar J., Štech M. & Koutecký P. (2012): Environmental control of clonal growth in Carex nigra: What can be masked under the name Carex nigra subsp. juncella in the Czech Republic. – Flora 207: 294–302.
 • Kolář F., Fér T., Štech M., Trávníček P., Dušková E., Schönswetter P. & Suda J. (2012): Bringing Together Evolution on Serpentine and Polyploidy: Spatiotemporal History of the Diploid-Tetraploid Complex of Knautia arvensis (Dipsacaceae). – PLoS ONE 7: e39988.
 • Ekrtová E., Štech M. & Fér T. (2012): Pattern of genetic differentiation in Gentiana pannonica Scop.: did subalpine plants survive glacial events at low altitudes in Central Europe? – Plant Syst Evol 298: 1383–1397.
 • Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid Centaurea pseudophrygia and tetraploid C. jacea (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. – Biological Journal of the Linnean Society 104: 93–106.
 • Těšitel J., Říha P., Svobodová Š., Malinová T. & Štech M. (2010): Phylogeny, Life History Evolution and Biogeography of the Rhinanthoid Orobanchaceae. – Folia Geobot 45: 347–367.
 • Loureiro J., Trávníček P., Rauchová J., Urfus T., Vít P., Štech M., Castro S. & Suda J. (2010): The use of flow cytometry in the biosystematics, ecology and population biology of homoploid plants. – Preslia 82: 3–21.
 • Štech M. & Wesselingh R. A. (2010): The Biology of Non-Weedy Hemiparasitic Orobanchaceae: The Second Symposium. – Folia Geobotanica 45: 345–346.
 • Košnar J., Košnar J., Herbstová M., Macek P., Rejmánková E. & Štech M. (2010): Natural hybridization in tropical spikerushes of Eleocharis subgenus Limnochloa (Cyperaceae): Evidence from morphology and DNA markers. – American Journal of Botany 97: 1229–1240.
 • Kolář F., Štech M., Trávníček P., Rauchová J., Urfus T., Vít P., Kubešová M. & Suda J. (2009): Towards resolving the Knautia arvensis agg. (Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at landscape and microgeographic scales. – Ann. Bot. 103: 963–974.
 • Těšitel J., Malinová T., Štech M. & Herbstová M. (2009): Variation in the Melampyrum sylvaticum group in the Carpathian and Hercynian region: two lineages with different evolutionary histories. – Preslia 81: 1–22.
 • Těšitel J. & Štech M. (2008): Morphological variation in Melampyrum sylvaticum group within the transitional zone between Melampyrum sylvaticum L. s. str. and Melampyrum herbichii Woł. – Preslia 79: 83–99.
 • Ekrt L. & Štech M. (2008): A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic. – Preslia 80: 325–347.
 • Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. & Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. – Preslia 80: 349–363.
 • Štech M. & Drábková L. (2005): Morphometric and RAPD study of Melampyrum sylvaticum group in the Sudeten, Alpen and Carpathian mountains. – Folia Geobotanica 40: 177–193.
 • Suda J., Malcová R., Abazid D., Banaš M., Procházka F., Šída O. & Štech M. (2004): Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. – Folia Geobotanica 39: 161–171.

Podíl na knihách a sbornících

 • Prach K., Štech M. & Říha P. (2009): Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. – Scientia, Praha.
 • Štech M., Hroudová Z., Kaplan Z. et Hrouda L., 2007 [eds.]: Vodní a mokřadní rostliny – taxony, společenstva, vztahy. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 42, Mater. 22: 113 – 117.
 • Štech M. [ed.] (2005) Floristický materiál z Jižních Čech. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 40, Příloha 2005/2.
 • Štech M . (2004): Chlorocrepis, Doronicum, Filago, Logfia, Helichrysum (incl. Bracteantha, Rhodanthe), Petasites, Rhagadiolus. – In Slavík B. et Štěpánková J. [eds.] , Květena České republiky 7, Academia, Praha.
 • Štech M . (2002): Agrostis, Doronicum. Filago. Helichrysum, Melampyrum, Petasites, Rhinanthus, Rhagadiolus. – In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun ., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds]: Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha.
 • Prach K., Procházka F., Štech M. (2002): Ohrožení přirozené vegetace nepůvodními druhy. In: Neuhäuslová Z. (ed.): Mapa potenciální přirozené vegetace NP Šumava. – Silva Gabreta, Suppl. 1: 34-38.
 • Procházka F. et Štech M. [eds.] (2002): Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. – Správa NP a CHKO Šumava & Eko-Agency KOPR, Vimperk.
 • Štech M . (2000): Melampyrum L. – In Slavík B. [ ed. ] : Květena ČR 6, Academia, Praha.
 • Skála Z. et Štech M. (2000): Rhinanthus L. – In Slavík B. [ ed. ] : Květena ČR 6, Academia, Praha.
 • Skalický V. et Štech M. [eds.] (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. – Česká botanická společnost, Praha.
 • Štech M. in Chán V. [ ed. ] (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284.
 • Šípošová H. et Štech M. (1997): Melampyrum nemorosum L., M. subalpinum (Juratzka) A. Kerner – In Goliášová K. [ ed. ] : Flóra Slovenska V/2, Veda, Bratislava.
 • Štech M. in Culek M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, Praha.

Články v ostatních časopisech

 • Ekrt L., LinhartovÁ R. Štech M. (2013): Rozlišování a revize rozšíření kapradě podobné (Dryopteris expansa) a jejího křížence D. ×ambroseae v České republice [Determination and revision of distribution of Dryopteris expansa and its hybrid D. ×ambroseae in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 263–291.
 • Štech M. (2012): Changes of seasonal characters in populations of Melampyrum sylvaticum along an altitudinal gradient. – Verhandlungen Zoologische-Botanische Gesellschaft. Österreich 148/149: 137–144.
 • Štechová T., Štech M. & Kučera J. (2012): The distribution of  Hamatocaulis vernicosus  (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae, Bryophyta) in the  Czech   Republic . Bryonora 49: 5–16.
 • Štech, M. 2012. Changes of seasonal characters in populations of Melampyrum sylvaticum along an altitudinal gradient. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 148/149:137-144.
 • Chlumský J. & Štech M. (2011): Rozšíření černýše českého (Melampyrum bohemicum) v České republice a na Slovensku – revize po čtyřiceti letech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 46:1 – 16.
 • Štech M. (2010): Biodiverzita rostlin a vegetace Šumavy. – Šumava 2010/1: 10 – 11.
 • Soukup M., Štech M., Paulič R., Chán V. (2010): Rozšíření ovsíře lučního [Avenula pratensis (L.) Dumort. v jižní části Čech. – Sborník Jihočeského muzea 50: 105 – 114 .
 • Štech M., Jersáková J., Klimešová J., Malinová T. & Těšitel J. (2010): Rostliny jako paraziti. – Živa 5/2010: 204 – 207.
 • Ekrt L., Štech M., Lepší M. & Boublík K. (2010): Rozšíření a taxonomická problematika skupiny Dryopteris affinis v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 45:25 – 52.
 • Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině. – Acta rerum naturalium 6:13 – 24.
 • Chán V., Paulič R. et Štech M. (2009): Rozšíření pelyňku metlatého ( Artemisia scoparia Waldst. et Kit.) v jižní části Čech. – Sborník Jihočeského muzea 49: 51 -58 .
 • Chán V., Paulič R. et Štech M., 2008: Rozšíření hvozdíčku prorostlého [ Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood] v jižní části Čech. – Sborník Jihočeského muzea 48: 109 -119.
 • Chán V., Paulič R. et Štech M., 2007: Rozšíření radyku prutnatého (Chondrilla juncea L., Asteraceae) v jižní části Čech. – Sborník Jihočeského muzea 47: 137 – 147.
 • Štechová T. et Štech M., 2007: Ohrožené mechorosty rašelinišť České republiky. – Štech M., Hroudová Z., Kaplan Z. et Hrouda L., 2007 [eds.]: Vodní a mokřadní rostliny – taxony, společenstva, vztahy. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 42, Mater. 22: 113 – 117.
 • Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E., 2007: Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica, Plzeň 14: 5 – 12.
 • Štech M. (2006): Was sind Melampyrum subalpinum, M. angustissimum und M. bohemicum? – Neilreichia 4 (221–234).
 • Štech M. (2006): Das Projekt „Flora des Böhmerwaldes“ (Flora Silvae Gabretae). – Beiträge Naturkunde Oberösterreichs 16:455–457.
 • Kaštovský J. & Štech M. (2006): Botanické krásy Jadranu. Podstavec potravní pyramidy. – Živa 2006:60–62.
 • Lepší M., Lepší P., Štech M., Boublík K. & Půbal D. (2006): Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. – Sborník jihočeského muzea v Českých Budějovicích 46: 113–118.
 • Holá E., Štech M., Štechová T. (2006): Scorpidium scorpioides. – In Kučera [ed. ] : Zajímavé bryofloristické nálezy VIII. – Bryonora 38: 52.
 • Chán V., Růžička I, Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J., Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta rerum naturalium 1: 17–44, 2005.
 • Štech M. [ed.], 2005: Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.7.–9.7.1988). – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Příl. 2: 3–70.
 • Lepší M., Lepší P. et Štech M. [eds.], 2005: Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.7.–7.7.2001). – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40, Praha, Příl. 2: 71–135.
 • Chán V., Soukup M., Štech M. et Žíla V., 2005: Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40, Praha, Příl. 2: 137–160.
 • Štech M., Šumberová K. et Vincenecová K. (2002):Filago vulgaris Lam. – In: Hadinec J.. Lustyk P. et Procházka F. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 37: 51–105.
 • Chán V., Štech M. et Žíla V. (2001): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech II. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 35 (2000): 145–168.
 • Štech M. et Žíla V. (1998): Sedmé setkání českých a rakouských botaniků 8.–14.7. 1996 v Haslachu. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 32 (1997): 111–116.
 • Štech M. (1998): Carex chordorrhiza na Šumavě – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 32 (1997): 145–147.
 • Kraml A. et Štech M. (1997): Laserpitium archangelica Wulfen (Engelwurz–Laserkraut), ein in Vergessenheit geratenes Vorkommen in Ober österreich wiederendeckt. – Beitr. Naturk. Ober österreichs, Linz, 5: 305–307.
 • Chán V., Štech M. et Vydrová A., [red.] (1996 – 2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech I–VI. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 36/1: 85–87, 36/2: 114–115, 37: 24–26, 38: 45–46, 39: 56–58, 40: 20–22.
 • Prach K., Štech M. et Beneš J. (1996): Druhotné bezlesí – opomíjená složka biodiversity Šumavy. – Silva Gabreta, Vimperk, 1: 243–247
 • Štech M. (1996): Variabilita sezónních znaků ve vybraných populacích Melampyrum pratense. – Silva Gabreta, Vimperk, 1: 123–128
 • Chán V., Štech M. et Žíla V. (1995): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 30: 97–106.

Komentáře ve floristických příspěvcíc

 • Štech M. & Paulič R. (2015): Hieracium maculatum – jestřábník skvrnitý. In: Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 55: 21.
 • Štech M. & Prach K. (2015): Suaeda maritima agg. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti 50: 107.
 • Štech M. & Lepší P. (2014): Campanula cervicaria – zvonek hadincovitý. In: Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 54: 104.
 • Štech M. (2014): Cypripedium calceolus – střevičník pantoflíček. In: Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 54: 106.
 • Koutecký P., Štech M. & Lepší M. (2014): Salix myrtilloides – vrba borůvkovitá. In: Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 54: 115–116.
 • Koutecký P. & Štech M. (2014): Vaccinium microcarpum – klikva maloplodá. In: Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 54: 118.
 • Ekrt L., Štech M. & Kaplan Z. (2014): Calamagrostis stricta (Timm) Koeler. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XII. – Zprávy České botanické společnosti 49: 92.
 • Štech M. (2013): Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XI. – Zprávy České botanické společnosti 48: 47.
 • Štech M. & Danihelka J. (2013): Melampyrum barbatum Willd. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XI. – Zprávy České botanické společnosti 48: 101.
 • Doležal J., Kaplan Z. & Štech M. (2012): Filago vulgaris Lam. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. X. – Zprávy České botanické společnosti 47: 91–92.
 • Kaplan Z., Štech M., Grulich V., Leugnerová G. & Pivoňková L. (2011): Utricularia bremii Koell. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds.): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IX.? –Zprávy České botanické společnosti 46: 154–156.
 • Štech M., Kameníček J., Krása P. & Matějů J. (2011): Filago vulgaris Lam. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IX. – Zprávy České botanické společnosti 46: 111.
 • Štech M. (2010): Doronicum pardalianches L. – kamzičník srdčitý. In: Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 50: 83.
 • Štech M., Kúr P. & Paulič R. (2008): Lythrum hyssopifolia L. – kyprej yzopolistý. In: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 48: 96.
 • Kúr P., Štech M. & Šumberová K. (2008): Spergularia echinosperma (Čelak.) A. et Gr. – kuřinka ostnosemenná. In: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 48: 99–102.
 • Koutecký P., Lepší M. & Štech M. (2008): Sisyrinchium angustifolium Mill. – badil úzkolistý. In: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 48: 102.
 • Holá E., Štech M. & Štechová T. (2006): Scorpidium scorpioides. In Kučera J. [ed.] Zajímavé bryofloristické nálezy VIII. – Bryonora 38: 52.
 • Štech M. (2006): Agrostis scabra Willd. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. V. – Zprávy České botanické společnosti 41: 178–179.
 • Štech M. & Paulič R. (2006): Chimaphila umbelata (L.) Barton. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. V. – Zprávy České botanické společnosti 41: 200.
 • Hadinec J., Lustyk P. & Štech M. (2006): Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. V. – Zprávy České botanické společnosti 41: 188–189.
 • Štech M. & Procházka F. (2004): Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliardt & Burtt. In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (red.): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 134.
 • Štech M. (2002): Arabis auriculata Lam. In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (red.): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. I. – Zprávy České botanické společnosti 37: 58.
 • Štech M., Šumberová K. & Vincenecová K. (2002): Filago vulgaris Lam. In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (red.): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. I. – Zprávy České botanické společnosti 37: 79–80.

Personalia

 • Štech M. & Řehounková K. (2013): Nenapravitelný optimista Karel Prach šedesátníkem. Zprávy České botanické společnosti 48: 337–351.
 • Štech M. (2012): Lovec rostlin Vojtěch Žíla sedmdesátníkem. – Zprávy České botanické společnosti 47: 395–397.
 • Štech M. (2011): Zemřel doc. Jaroslav Gazda, CSc. (*23.4.1926–9.10.2010). – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 51: 170.
 • Štech M. (2009): Odešel otec jihočeských botaniků (Václav Chán 28.6.1929 – 15.2.2009) – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 49: 107–110.
 • Štech M. (2006): Das Projekt „Flora des Böhmerwaldes“ (Flora Silvae Gabretae). – Beitrage Naturkunde Oberösterreichs. 169: 455–457.
 • Štech M. (2005) : In memoriam František Procházka. – Silva Gabreta, Vimperk, 11: 1–4.
 • Štech M. (2005) : Odešel velký český botanik ing. František Procházka. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 45: 181–182.
 • Štech M. (1999) : Václav Chán (70 let) a jihočeská pobočka České botanické společnosti (40 let). – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 39: 74–80.
 • Štech M. & Žíla V. (1998): Sedmé setkání českých a rakouských botaniků 8.–14.7. 1996 v Haslachu. Zprávy České botanické společnosti 32 (1997): 111–116.
 • Štech M. (1996) : Doc. Jaroslav Gazda, CSc. – 70 let. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 36/1: 48–50.

Recenze

 • Štech M. (XXXX): Mala Flora Slovenie. – Folia geobotanica.

Manuskripty

 • Štech M., Půbal D., Paulič R., Janáková J., Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2012): Informační materiály pro účastníky Floristického kurzu v Prachaticích (8.7.–14.7.2012). Česká botanická společnost.
 • Štech M., Chán V., Boublík K. & Lippl L. (2001): Informační materiály pro účastníky 40. Floristického kurzu v Českých Budějovicích (1.7.–7.7.2001).
 • Štech M. (1998): Variabilita vybraných znaků druhů sekce Laxiflora (Wettstein) Soó 1927 a revize rodu Melampyrum L. v České republice. – Doktorská disertační práce, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice