Milan Štech – Životopis

Vzdělání

  • 1998 doktorské studium, Biologická / Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (disertační práce): Variabilita vybraných znaků druhů sekce Laxiflora (Wettstein) Soó 1927 a revize rodu Melampyrum v České republice
  • 1991 inženýrské studium, VŠZ PEF České Budějovice: Obsah zinku, olova a kadmia v rašelinách, VŠZ PEF České Budějovice

Členství v odborných společnostech

  • Česká botanická společnost (od roku 1988, od roku 2000 práce v hlavním výboru a předseda jihočeské pobočky ČBS)
  • Redakční rady časopisů Preslia, Silva Gabreta, Příroda

Další aktivity