Jedná se o autobusovou celofakultní exkurzi, která má střídavě obvykle tzv. „velkou variantu“ (do jiného biomu) a pak „malou variantu“ (převážně do okolních oblastí střední Evropy). Exkurze je sice organizována především botaniky, ale jejím cílem je podat ucelený pohled na abiotické a historické faktory formující krajinu, flóru, vegetaci a faunu navštívených území.

 • 1995 – východní Alpy
 • 1996 – jižní Španělsko
 • 1997 – Slovensko
 • 1998 – Skandinávie
 • 1999 – Dolomity
 • 2000 – Turecko
 • 2001 – Maďarsko
 • 2002 – Portugalsko
 • 2003 – Podkarpatská Rus
 • 2004 – poloostrov Kola
 • 2005 – Slovensko
 • 2006 – poloostrov Krym
 • 2007 – Černá Hora
 • 2008 – JZ Skandinávie
 • 2009 – Sicílie
 • 2010 – Makedonie a Bulharsko
 • 2011 – Gruzie a východní Turecko
 • 2015 – Španělsko – Andalusie
 • 2016 – Francie
 • 2017 – Řecko
 • 2018 – Slovensko, Polsko, Ukrajina
 • 2019 – Španělsko