Magdalena Lučanová

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 304 (herbáře – podkroví)
  Laboratoř molekulární biologie rostlin, Branišovská 31 – PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
 • E-mail: kubesovm@gmail.com
 • Tel.: +420 38 777 2377 (herbáře)
  +420 38 777 2271, +420 38 777 2362 (laboratoř)

Životopis

Publikace

Všechny publikace

Výzkum

 • variabilita velikosti genomu a počtu chromozomů (průtoková cytometrie + karyologie)
 • význam polyploidie a hybridizace v evoluci cévnatých rostlin (průtoková cytometrie + molekulární markery)
 • studium reprodukčních systémů (opylovací pokusy)

Více o výzkumu