Libor Ekrt – Životopis

Pracovní aktivity

  • 2009–dosud Odborný asistent Katedra botaniky, PřF JU v Českých Budějovicích
  • 2005–2009 Správa NP a CHKO Šumava, botanika
  • 2003–2004 Správa CHKO Broumovsko, botanika, agenda Natura 2000

Vzdělání

  • 2003–2009 doktorské studium; katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Botanika doktorandská disertační práce: Diversity, variability and distribution of polyploid groups of ferns in Central Europe, školitel: Ing. Milan Štech, Ph.D.
  • 2000–2003 magisterské studium; katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Bionomie rostlin magisterská diplomová práce: Revize polyploidního komplexu Asplenium trichomanes agg. v České republice, školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
  • 1997–2000 bakalářské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích bakalářská diplomová práce: Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví, školitel Ing. Milan Štech, Ph.D.
  • 1993–1997 Jiráskovo gymnázium v Náchodě práce SOČ: Komplex Dryopteris spinulosa agg. v Sudetském mezihoří, školitel RNDr. Aleš Hájek