Libor Ekrt – Publikace

Články

 • Ptáček J., Ekrt L., Hornych O. & Urfus T. (2023): Interploidy gene flow via a ‘pentaploid bridge’ and the ploidy reduction in Cystopteris fragilis fern complex (Cystopteridaceae: Polypodiales). – Plant Reproduction 36: 321–331. (link)
 • Fraser-Jenkins C. R., Gibby M., Rumsey F. J., Ekrt L., Evans A. J., Boudrie M., Pigott A. C. & Golding R. (2023): (2957) Proposal to conserve the name Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. against Dryopteris affinis Kinahan (Pteridophyta:Dryopteridaceae). – Taxon 72(3): 665–666. (link)
 • Ekrt L., Košnar J., Rothfels C., Hanušová K., Hornych O. & Urfus T. (2022). Cytogenetic, geographical, spore type and plastid haplotype data reveal cryptic patterns of species diversity in the cosmopolitan Cystopteris fragilis complex (Polypodiopsida: Cystopteridaceae). – Botanical Journal of Linnean Society 199: 728–739. (link)
 • Hornych O., Férová A., Hori K., Košnar J. & Ekrt L. (2022): Apomictic fern fathers: An experimental approach to the reproductive characteristics of sexual, apomict and hybrid fern gametophytes. – American Journal of Botany 109(4):628–644. (link)
 • Hornych O., Černochová L., Lisner A., Ekrt L. (2022): An experimental assessment of competitive interactions between sexual and apomictic fern gametophytes using Easy Leaf Area. – Applications in Plant Sciences 10: e11466.
 • Hornych O., Černochová L., Košnar J. & Ekrt L. (2022): Biotic interactions between the gametophytes of wall rue (Asplenium ruta-muraria) and other fern species. – International Journal of Plant Sciences 183(1): 10–17. (link)
 • Poledníková K., Poledník L., Ekrtová E., Ekrt L., Mateos-Gonzáles F. & Matějů J. (2022): Unusual habitat of European ground squirrel (Spermophilus citellus) populations in agricultural landscape. – Thayensia 19: 95–128.
 • Čech L. Ekrt L., Ekrtová E., Juřička J. & Jelínková J. (2021): Červená kniha květeny Vysočiny [Red book of flora of the Vysočina region]. – Pobočka České ornitologické společnosti na Vysočině, Jihlava, 537p.
 • Langhansová L., Pumprová K., Haisel D., Ekrt L., Pavicic A., Zajíčková M., Vaněk T. & Dvořáková M. (2021): European ferns as rich sources of antioxidants in the human diet. – Food Chemistry 356: 129637. (link)
 • Dvorakova M., Pumprová K., Antonínová Ž., Rezek J., Haisel D., Ekrt L., Vaněk T., Langhansová L. (2021): Nutritional and antioxdant potential of fiddleheads from European ferns. – Foods 10: 460. (link)
 • Ekrt L., Podroužek J., Hornych O., Košnar J. & Koutecký P. (2021): Cytotypes of bracken (Pteridium aquilinum) in Europe: widespread diploids and scattered triploids of likely multiple origin. – Flora 274: 151725. (link)
 • Hornych O., Testo W., Sessa E., Watkins J., Campany C., Pittermann J. & Ekrt L. (2021): Insights into the evolutionary history and widespread occurrence of antheridiogen systems in ferns. – New Phytologist 229: 607–619. (link)
 • Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340. (link)
 • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J. (2019): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. – Preslia 91: 257–368. (link)
 • Hornych O., Ekrt L., Riedel F., Koutecký P. & Košnar J. (2019): Asymmetric hybridization in the Central European populations of the Dryopteris carthusiana group. – American Journal of Botany 106(11): 1477–1486. (link)
 • Liu H-M., Ekrt L., Koutecký P., Pellicer J., Hidalgo O., Marquardt J., Pustahija F., Ebihara A., Siljak-Yakovlev S., Gibby M., Leitch I. & Schneider H. (2019): Polyploidy does not control all: lineage-specific average chromosome length constraints genome size evolution in ferns. – Journal of Systematics and Evolution 57: 418–430. (link)
 • Hanušová K., Čertner M., Urfus T., Koutecký P., Košnar J., Rothfels C. J, Jarolímová V., Ptáček J., Ekrt L. (2019): Widespread co-occurrence of multiple ploidy levels in fragile ferns (Cystopteris fragilis complex; Cystopteridaceae) likely stems from similar ecology of cytotypes, their efficient dispersal and inter-ploidy hybridization. – Annals of Botany 123: 845–855. (link)
 • Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. (link)
 • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531. (link)
 • Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346. (link)
 • Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333–439. (link)
 • Ptáček J., Urfus T. & Ekrt L. (2017): Tajnosnubnost aneb pohled „pod zástěru“ na reprodukční strategie u cévnatých výtrusných rostlin [Look under the Apron for the reproductive strategies of cryptogamous vascular plants]. – Živa 6/2017: 282–285. (link)
 • Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89: 115–201. (link)
 • Hornych O. & Ekrt L. (2017): Spore abortion index (SAI) as a promising tool of evaluation of spore fitness in ferns: an insight into sexual and apomictic species. – Plant Systematics and Evolution 303(4): 497–507. doi:10.1007/s00606-016-1386-3
 • Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88: 459–544. (link)
 • Ekrt L. (2016): Znovuobjevená kapradina bodlinkatá (Polystichum setiferum) pro květenu České republiky [Polystichum setiferum rediscovered for the flora of the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 51: 211–220.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322. (link)
 • Ekrt L. & Koutecký P. (2016): Between sexual and apomictic: unexpectedly variable sporogenesis and production of viable polyhaploids in the pentaploid fern of the Dryopteris affinis agg. (Dryopteridaceae). – Annals of Botany 117: 97–106. (link)
 • Čížek L., Ekrtová E., Ekrt L., Roleček J. & Křivan V. (2016): Příliš divoká Oslava. – Vesmír 95: 232–237. (link)
 • Ekrt L. (2015): Revize populace podmrvky hadcové (Notholaena marantae) na Mohelenské hadcové stepi: rozšíření, početnost, stanovištní preference [Revision of Notholaena marantae population on serpentin steppe near Mohelno: distribution, abundance, habitat preferences]. – Acta Rerum Naturalium 18: 1–8.(link)
 • Ekrtová E., Ekrt L. & Roleček J. (2014): Květena a vegetace Přírodní památky Dubová stráň u Dačic [Flora and vegetation of the Dubová stráň Nature Monument near the town of Dačice (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic)]. – Acta Rerum Naturalium 17: 47–64.
 • Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among Diphasiastrum species (Lycopodiaceae) in Central Europe. PLOS ONE 9(6): e99552. doi:10.1371/journal.pone.0099552
 • Ekrt L., Linhartová R. & Štech M. (2013): Rozlišování a revize rozšíření kapradě podobné (Dryopteris expansa) a jejího křížence D. ×ambroseae v České republice [Determination and revision of distribution of Dryopteris expansa and its hybrid D. ×ambroseae in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 263–291.
 • Ekrt L. & Ekrtová E. (2013): Floristický a vegetační průzkum unikátní šumavské lokality Zhůří-střelnice u Nové Hůrky [Floristic and vegetation survey of a unique locality at Zhůří near Nová Hůrka in the Bohemian Forest]. – Silva Gabreta 19(1): 25–50.
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2012): Křížem krážem arménským Malým Kavkazem IV. Vysokohorská vegetace – od sopečných kuželů po krystalické hřebeny. – Živa 4/2012: 196-199.
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2012): Křížem krážem arménským Malým Kavkazem III. Diverzita lesní vegetace – její ochrana a paralely se střední Evropou. – Živa 3/2012: 119-122.
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2012): Křížem krážem arménským Malým Kavkazem II. Nelesní formace – od polopouští po úpatí vysokohorských svahů. – Živa 2/2012: 69-72.
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2012): Křížem krážem arménským Malým Kavkazem I. Diverzita květeny a vegetace v kolébce neolitu pod Araratem. – Živa 1/2012: 20-24.
 • Ekrt L. & Hrivnák R. (2010): Asplenium platyneuron, a new pteridophyte for Europe. – Preslia 82: 357–364.
 • Ekrt L., Holubová R., Trávníček P. & Suda J. (2010): Species boundaries and frequency of hybridization in the Dryopteris carthusiana (Dryopteridaceae) complex: A taxonomic puzzle resolved using genome size data. – American Journal of Botany 97: 1208–1219. abstract
 • Ekrt L., Štech M., Lepší M. & Boublík K. (2010): Rozšíření a taxonomická problematika skupiny Dryopteris affinis v České republice [Distribution and taxonomy of the Dryopteris affinis group in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 25–52.
 • Ekrt L., Ekrtová E. & Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších [Botanical research of Malý Pařezitý in Jihlavské vrchy hills]. – Acta Rer. Natur. 8: 17–30.
 • Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví. II. [Novelties in the flora of vascular plants of the Czech Bohemian Forest and adjacent foothills. II.] – Silva Gabreta 15(3): 173-196.
 • Ekrt L., Trávníček P., Jarolímová V., Vít P. & Urfus T. (2009): Genome size and morphology of the Dryopteris affinis group in Central Europe. – Preslia 81: 261–280.
 • Vydrová A., Grulich V., Ekrt L. & Ekrtová E. (2009): Řídká blana u Zahájí na Českobudějovicku – významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 24: 27–54
 • Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. (2009): Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry [Pilularia globulifera – rare european endemite rediscovered for the Czech Republic]. – Živa 2/2009: 64–66.
 • Půbal D. & Ekrt L. (2009): Vstavač mužský vzácný návštěvník z Alp [Orchis mascula rare visitor from the Alps]. – Šumava 2009/jaro: 16–17.
 • Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví. I. [Novelties in the flora of vascular plants of the Czech Bohemian Forest and adjacent foothills. I.] – Silva Gabreta 14(1): 19–38.
 • Ekrt L. & Štech M. (2008): A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic. – Preslia 80(3): 325–347.
 • Ekrt L. (2008): Rozšíření a problematika taxonů skupiny Asplenium trichomanes v České republice [Distribution and problematic of taxa of Asplenium trichomanes group in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 43(1): 17–65.
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče [Floristic and vegetation research the upper part of Strouha valley]. – Acta Rer. Natur. 4: 17–30.
 • Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic [Flora and vegetation of the Toužínské stráně nature monument near Dačice town]. – Acta Rer. Natur. 5: 207–228.
 • Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice [Pilularia globulifera rediscovered in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 43(2): 193–208.
 • Ekrt L. (2008): Revize rozšíření sleziníku střídavolistého (Asplenium ×alternifolium) v České republice [Revision of geographical distribution of Asplenium ×alternifolium in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 43(2): 231–250.
 • Ekrt L. (2008): Vzácná hadilka objevena na centrální Šumavě [Rare Ophioglossum vulgatum found in central part of Bohemian Forest]. – Šumava 13(1): 16–17.
 • Ekrt L. (2008): Zvonek hadincovitý – pichlavý klenot šumavského Povydří [Campanula cervicaria – prickly jewel of Povydří in Šumava Mts]. – Šumava 13(3): 20–21.
 • Ekrt L., Lepší M., Boublík K. & Lepší P. (2007): Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic. – Preslia 79: 69–82.
 • Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák [Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature Reserve]. – Acta Rer. Natur. 3: 11–20.
 • Strnad L. & Ekrt L. (2007): Nález nové lokality kyvoru lékařského (Asplenium ceterach; Aspleniaceae, Pteridophyta) a přehled jeho rozšíření na území České republiky [A new find of Asplenium ceterach (Aspleniaceae, Pteridophyta) with review of the distribution in the Czech Republic]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 42(2): 221–229.
 • Horváthová V., Ekrt L. & Skolek M. (2007): Bezlesí Národního parku Šumava – ochrana bezlesí a jeho management [Nonforest areas of Šumava National Park, its protection and management]. – Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 52 p. (ISBN 978-80-239-9566-4).
 • Ekrt L. (2007): Záchrana unikátní lokality prstnatce Traunsteinerova [A rescue of unique locality of Dactylorhiza traunsteineri]. – Šumava 12(3): 16–17.
 • Skolek M., Ekrt L. & Horváthová V. (2007): Louky, pastviny a další bezlesé plochy NP Šumava [Meadows, pastures and others nonforest sites of Šumava National Park]. – Veronica 21(5): 8–10.
 • Horváthová V., Ekrt L., Skolek M. & Dvořák L. (2007): Bezlesí v krajině Šumavy – skládačka. – Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk.
 • Ekrt L. (2007–2009): Asplenium trichomanes. – In. Fischer M. A., Willer W., Niklfeld H. & Gutermann W. (eds.), Online-Flora von Österreich, <http://flora.vinca.at, http://62.116.122.153/flora/Asplenium_trichomanes>
 • Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral [Floristic and vegetation research at the Zhejral reserve]. – Acta Rer. Natur. 2: 19–37.
 • Ekrt L. (2006): Lupina mnoholistá invazní kráska nejen okrajů šumavských cest [Lupinus polyphyllus – invasive plant in the Bohemian Forest]. – Šumava 11: 20–21.
 • Hofhanzlová E., Ekrt L. & Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově [Floristic and vegetation research in the Na Klátově peat bog]. – Acta Rer. Natur. 1: 45–52.
 • Chán V., Růžička V., Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka [Floristic contribution from the region around the town of Dačice]. – Acta Rer. Natur. 1: 17–44.
 • Ekrt L. & Zývalová D. (2005): Flóra Šumavy – skládačka. – Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk.
 • Ekrt L. (2004): Významný nález Asplenium adiantum-nigrum v Českém ráji [Asplenium adiantum-nigrum in the Český ráj region]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 39 (1): 37-40.
 • Ekrt L. (2003): Za jednou z největších kapradin Evropy [Search of the largest fern of Europe]. – Živa 3/2003: 108-109.
 • Ekrt L. & Hofhanzlová E. (2002): Proč jsou určité druhy vzácné – problematika malých populací [Why are some species rare – problems of the small population size]. – Ochrana Přírody 8: 242–244.
 • Stolinová Š. & Ekrt L. (2001): Výskyt kapradě rezavé v Pekelském údolí [Occurrence of Dryopteris affinis in Pekelské údolí valley]. – Panorama 9: 99–100.

Knihy

 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2023): Mozaika rašelinných luk a smilkových trávníků Českomoravské vrchoviny, pp. 181–184. – In: Březina S., Pecháčková S., Skálová H. & Krahulec F., Louky – dobrodružství poznání. – Academia, Praha.
 • Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Juřička J. & Jelínková J. (2021): Červená kniha květeny Vysočiny [Red book of flora of the Vysočina region]. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 537p., ISBN 978-80-88242-05-5.
 • Ekrt B., Ekrt B. & Ekrt L. (2018): Vysoká Srbská v proměnách času. – Obec Vysoká Srbská, GZH.
 • Boublík K., Brabec J., Bureš P., Danihelka J., Douda J., Ducháček M., Ekrt L., Ekrtová E., Grulich V., Hans V., Havlíček P., Hesoun P., Hroudová Z., Chán V., Chrtek J., Janáková J., Kaplan Z., Kirschnerová L., Kolář F., Košnar J., Koutecký P., Kúr P., Lepší M., Lippl L., Lučanová M., Paulič R., Pavlíčko A., Průša D., Průšová M., Půbal D., Rektoris L., Řepka R., Soukup M., Štech M., Štěpánková J., Šumberová K., Trávníček B., Vaněček Z., Vydrová A. & Žíla V. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 503 s., ISBN 978-80-87311-35-6.
 • Hroudová Z., Ekrt L., Ekrtová E. & Šumberová K. (2011): Scirpetum radicantis Nowiński 1930. – In: Chytrý M. [ed.], Vegetace České republiky – 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, pp. 462-465.
 • Ekrt L. (2011): Flóra a vegetace. – In: Dimter T. & Lisák P. [eds], Adršpašsko, Juko, Náchod, 391 p. ISBN:978-80-86213-45-3.
 • Ekrt L. & Mráz P. (2007): Revision of caryological data to the genera Asplenium L., pp. 116 – In: Marhold K., Mártonfi P, Mereďa jun. & Mráz P. [eds], Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia, Veda, Bratislava.
 • Horváthová V., Ekrt L. & Skolek M. (2007): Bezlesí Národního parku Šumava – ochrana bezlesí a jeho management [Nonforest areas of Šumava National Park, its protection and management]. – Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 52 p. (ISBN 978-80-239-9566-4).

Knižní recenze

 • Ekrt L. (2010): [Ranker T. A. & Haufler C. H. (2008): Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes. – Cambridge University Press, Cambridge.] – Folia Geobotanica 45: 215–216.
 • Kučera J. & Ekrt L. (2007): [Frey W., Frahm J. P., Fischer E. & Lobin W. (2006): The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe; English edition rev. and ed. Blockeel T. L. – Harley Books]. – In: Preslia 79: 21–22.
 • Ekrt L. (2006): [Mickel J. T. & Smith A. R. (2004): Pteridophytes of Mexico. – The New York Botanical Garden Press.]. – In: Folia Geobotanica 41(3): 346–347.

Další příspěvky

 • Ekrt L. & Půbal D. (2008): Coeloglossum viride Hartman. – 93 p. – In: Chán V., Lepší M., Lepší P. [red.]: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48: 89–107.
 • Lepší M., Ekrt L. & Lepší P. (2008): Polystichum ×luerssenii (Dörfler) Hahne – kapradina Luerssenova. – 97 p. – In: Chán V., Lepší M., Lepší P. [red.]: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48: 89–107.
 • Ekrt L. (2005): Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. – sleziník červený zakřivený. 168–169 p. – In: Chán V., Lepší M., Lepší P. [red.]: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 45: 167–176.
 • Ekrt L., Košnar J. & Kučera J. (2004): Didymodon glaucus, 26 p. – In Kučera J.[ed. ]: Zajímavé bryofloristické nálezy IV [Interesting bryofloristic records IV]. – Bryonora 34: 22-29.
 • Vydrová A. & Ekrt L. (2003): Polystichum lonchitis (L.) Roth – kapraď hrálovitá. 106 p. – In: Anonymus: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 43: 106-110.

Grantové projekty

 • 2019-2021: Boj o nadvládu mezi sexuály a apomikty: mechanismy a následky konfliktu mezi dvěma typy reprodukce u kapraďů [War of dominance between sexuals and apomicts: the mechanisms and consequences of the conflict between the two types of reproduction in wood ferns], Grantová agentura České republiky, projekt no. 19-17379S.
 • 2014-2017: Přírodní rozmanitost Vysočiny (část vyšší rostliny), grant z Islandu Lichtenštejnska a Norska č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014, hlavní řešitel V. Kodet (Pobočka Čes. společnosti ornitologické na Vysočině), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích figuruje jako partner projektu (garant L. Ekrt).
 • 2001-2004: Biosystematics investigation of the Asplenium trichomanes L. polyploid complex in the Czech Republic. – Mattoni Awards for Studies of Biodiversity and Conservation Biology, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia.
 • 2004–2005: Taxonomical study of Dryopteris affinis group (Dryopteridaceae; Polypodiophyta) in the Czech Republic. – Mattoni Awards for Studies of Biodiversity and Conservation Biology, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia.

Konference

 • 2018: Langhansová L., Pumprová K., Haisel D., Ekrt L., Vaněk T.: Antioxidant capacity of selected European fern species. – In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plants 54: S29
 • 2018: Ekrt L., Ptáček J., Hornych O. & Urfus T.: Od spor po sporofyty: využití průtokové cytometrie v biosystematice kapraďorostů – Konference České Botanické Společnosti: Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie, 24–25 listopad 2018, Praha, Czech Republic; talk
 • 2012: Urfus T., Ekrt L., Dvořáková K. & Vít P.: Biosystematic study of Central European Diphasiastrum species. – International Conference on Polyploidy, Hybridization, and Biodiversity, 7-10 May 2012, Průhonice near Prague, Czech Republic; poster
 • 2012: Ekrt L.: Current knowledge of pteridophytes of the Czech Republic and adjacent countries, compared to Volume one of the Flora of the Czech Republic. – Current knowledge on flora and vegetation of Central Europe and their changes over time, X-th Congress of the Czech Botanical Society, 3–7 September 2012, Prague; talk
 • 2008: Hurtová J., Ekrt L. & Mihulka S.: Ecological study of invasive species Lupinus polyphyllus in the Bohemian Forest. – Neobiota: Towards a Synthesis, Prague, (23.-26.8.); poster
 • 2004: L. Ekrt: Revision of the Asplenium trichomanes complex in the Czech Republic, 11. Österreichischen Botanikertreffens, Wien, (2-8. 9.); poster
 • 2004: L. Ekrt: Revize polyploidního komplexu Asplenium trichomanes v České republice, Conference of the Czech Botanical Society – Doktorandské inspirace v botanice, Prague, (20-21. 11.); poster

Diplomové práce & nepublikované manuskripty

 • Ekrt L. (2009): Diversity, variability and distribution of polyploid groups of ferns in Central Europe. – Ms. [PhD thesis, 272 pp., depon. in: katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích].
 • Horváthová V., Steinbachová D., Bufková I. & Ekrt L. (2006): Návrh managementu druhotného bezlesí na území Národního parku Šumava a hodnocení vlivu vybraných způsobů hospodaření. – Ms. [závěrečná zpráva projektu VaV-SM/2/23/04, depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk].
 • Ekrt L. (2003): Revize polyploidního komplexu Asplenium trichomanes agg. na území České republiky [Revision of the Asplenium trichomanes polyploid complex in the Czech Republic]. – Ms. [Magisterská práce, 70 pp., depon. in: katedra botaniky, Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích].
 • Ekrt L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a v Předšumaví [Dryopteris carthusiana complex in the Bohemian Forest (Šumava Mts) and the Předšumaví range].– Ms. [Bakalářská práce, 57 pp., depon. in: katedra botaniky, Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích].
 • Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa agg. v Sudetském mezihoří [Dryopteris spinulosa complex in the Sudetské mezihoří region]. – Ms. [Středoškolská odborná práce (SOČ), 49 pp., depon. in: Jiráskovo Gymnázium v Náchodě].