home
publications
courses
students
Old field succession bibliography
Functional Diversity Macro
 

Defended theses I have supervised (year of defence)

PhD theses

 • Terezie Rychtecká (2014): Biodiversity - functioning studies in grasslands: their design, analysis and the importance of realized diversity..
  (language: eng,   pages: )
 • Pavel Fibich (2012): The effects of neighbours in plant communities: mathematical and experimental approaches.
  (language: eng,   pages: )
 • Václav Pouska (2012): The role of wood decay fungi in the dynamics of a mountain spruce forest.
  (language: eng,   pages: 123)
 • Dobromil Galvánek (2012): Impact of management on diversity of species-rich grasslands.
  (language: eng,   pages: 132)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Jakub Těšitel (2011): Biology of the Root-Parasitic Rhinanthoid Orobanchaceae.
  (language: eng,   pages: 104)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Eva Koutecká (2011): Ecological comparison of three closely related species from Myosotis palustris group.
  (language: eng,   pages: 162)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Petr Macek (2008): The role of clonal plants in wetlands.
  (language: eng,   pages: 173)
 • Vojtěch Lanta (2006): Biological diversity: measures of ecosystem functioning and implications for restoration ecology.
  (language: eng,   pages: 142)
 • Štěpán Janeček (2005): Ecological study of Molinia caerulea, a dominant species of wet meadows.
  (language: eng,   pages: 83)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Iva Weiterová (2004): Some aspects of species coexistence and competition in an oligotrophic wet meadow and their spatial and temporal varibility.
  (language: eng,   pages: 114)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Zdeňka Křenová (2001): Factors causing decline and extinction of the endangered species Gentiana Pneumonanthe and Maculinea Alcon.
  (language: eng/cze,   pages: 99+5)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Marie Šmilauerová (2001): Plant roots in heterogeneous soil environment.
  (language: eng,   pages: 85)
 • Petr Šmilauer (1996): Modern approaches to analysis of ecological data.
  (language: eng,   pages: 61)
 • Miroslav Šrůtek (1995): The factors affecting growth and development of populations of Urtica dioica L. in river floodplain.
  (language: eng,   pages: 116)

RNDr. theses

MSc. theses

 • Eva Švamberková (2015): Experimentální vyhodnocení role biotických interakcí při stanovování zásobníku druhů společenstev.
  (language: cze,   pages: )
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Marie Konečná (2015): Myrmekochorie - evoluční a ekologické souvislosti.
  (language: cze/eng,   pages: )
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Vojtěch Študent (2013): Společné funkční vlastnosti myrmekochorních druhů rostlin České republiky a sezónní a denní dynamika odnosu diaspor všivce lesního Pedicularis sylvatica mravenci.
  (language: cze,   pages: )
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Petr Blažek (2011): Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor).
  (language: cze,   pages: 43)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Alena Vítová (2008): Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?.
  (language: cze,   pages: 47)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Kateřina Pálková (2007): Palatabilita druhů, jejich bionomické vlastnosti a rychlost rozkladu detritu.
  (language: cze,   pages: 60)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Eva Tetíková (2006): Životní strategie a populační dynamika druhu Pedicularis palustris L.
  (language: cze,   pages: 43)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Ondřej Mudrák (2006): Poloparazitické interakce druhu Rhinanthus minor. Vliv živin a denzity populace..
  (language: cze,   pages: 44+10)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Lenka Zemková (2006): Má druhová bohatost stabilizující vliv na rostlinné společenstvo?.
  (language: cze,   pages: 43+6)
 • Jana Krčilová (2006): Ekologické problémy při managementu v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka se zaměřením na rákos obecný Phragmites australis.
  (language: cze,   pages: 40+2)
 • Vít Latzel (2004): Vliv kompetice a živin na růst tří blízce příbuzných druhů pryskyřníků (Ranunculus).
  (language: cze,   pages: 38+3)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Petr Macek (2004): Growth dynamics and architecture of clonal species Potentilla palustris and Prunella vulgaris as a response to the heterogenous environmental conditions.
  (language: eng,   pages: 54)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Gabriela Wolfová (2003): Meziroční variabilita a fenologie klíčení semenáčků v různých mikrostanovištích..
  (language: cze,   pages: 35+21)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Eva Chaloupecká (2003): Porovnání biologie druhů komplexu Myosotis palustris.
  (language: eng/cze,   pages: 65+6fig.app+20app+floppy)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Petra Šťastná (2003): Regenerace semenáčků Picea abies a Fagus sylvatica v horském temperátním lese na Veľkom Gápľi, Nízké Tatry, Slovensko.
  (language: cze,   pages: 84+3)
 • Eva Růžková (2003): Selected factors influencing seed dispersal by ants.
  (language: eng,   pages: 31)
 • Martina Petrů (2002): Effects of experimental disturbances on microsites and plant demography.
  (language: eng,   pages: 118)
 • Jana Kailová (2001): Obnova druhově bohatých luk na orné půdě: vliv iniciální druhové diversity.
  (language: eng/cze,   pages: 62+5)
 • Štěpán Janeček (2001): Sezónní změny kompetičních a růstových vlastností klonálního druhu Molinia coerulea.
  (language: cze,   pages: 37)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Jan Horník (2001): Srovnávací populační ekologie ostřic.
  (language: cze,   pages: 55)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Jan Prokop Reitschläger (2000): Ekologické vazby a opylovací strategie ohroženého druhu Gentianella bohemica (hořeček český).
  (language: cze,   pages: 42)
 • Jaromír Kysilka (2000): Vliv přídavku živin na strukturu lučního společenstva.
  (language: cze,   pages: 25+10)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Ivana Kotorová (1999): Seedling recruitment and establishment of juvenile plants in an oligotrophic wet meadow.
  (language: eng,   pages: 88)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Michal Hejcman (1999): Vývoj semenné banky a její vztah k nadzemní vegetaci, obsahu celkového N a C a vliv sledovaných charakteristik na plodnost druhu Veronica arvensis L..
  (language: cze,   pages: 26+2)
 • Iva Špačková (1998): Community and individual level consequences of competition in an oligotrophic wet meadow: two manipulative experiments.
  (language: eng,   pages: 50)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Veronika Podolská (1998): Kolonizace umělých děr ve vybraných lučních porostech jižních Čech.
  (language: cze,   pages: 30)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Zdeňka Křenová (1996): Populační biologie ohroženého druhu Gentiana pneumonanthe L..
  (language: cze,   pages: 25)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Dáša Hanzélyová (1996): Zhodnocení variability růstových odpovědí na různé pH a výživu u semenáčků Pinus sylvestris L. a invazního druhu Pinus strobus L..
  (language: cze,   pages: 31)

BSc. theses

 • Nora Tomsová (2016): Ovlivňují funkční vlastnosti rostlin jejich mezidruhovou kompetici?.
  (language: cze,   pages: )
 • Karolína Hrubá (2016): Herbivorie terestrických plžů jako faktor ovlivňující složení lučního společenstva - vliv na semenáče.
  (language: cze,   pages: )
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Lucie Houdková (2016): Opakovaná inventarizace semenáčů tropických stromů a její využití pro testování Janzen - Connellovy hypotézy.
  (language: cze,   pages: )
  related project: Papua New Guinea tropics...
 • Aleš Lisner (2015): Vliv úživnosti prostředí na vztahy mezi druhy v rostlinném společenstvu.
  (language: cze,   pages: )
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Zdenka Herová (2014): Možnosti zvýšení druhové diverzity luk na bývalé orné půdě dodatečným dosevem běžných lučních druhů..
  (language: cze,   pages: )
 • Eva Švamberková (2013): Role biotických vztahů, abiotického prostředí a dostupnosti druhů pro složení rostlinného společenstva..
  (language: cze,   pages: )
 • Eliška Nekvapilová (2013): Použití poloparazitů r. Rhinanthus v projektech obnovy květnatých luk..
  (language: cze,   pages: )
  related project: Hemiparasite biology...
 • Marie Konečná (2012): Mravenci jako roznašeči semen v luční vegetaci..
  (language: cze,   pages: )
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Pavla Tomšová (2010): Ekologie poloparazitického druhu Odontites vernus a možnosti experimentálního studia poloparazitů-pilotní studie.
  (language: cze,   pages: 38)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Petr Blažek (2009): Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?.
  (language: cze,   pages: 19)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Alena Vítová (2006): Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?.
  (language: cze,   pages: 28)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Kateřina Pálková (2005): Srovnání fenologie lučních rostlin lokality Ohrazení pod vlivem kosení.
  (language: cze,   pages: 43)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Terezie Stachová (2005): Produkce semen bylinných druhů na lokalitě Ohrazení.
  (language: cze,   pages: 31)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Lenka Dulínková (2004): Druhová bohatost a citlivost lučního společenstva k vlhkostním výkyvům prostředí.
  (language: cze,   pages: 33)
 • Tereza Fialová (2004): Biologie druhu Scorzonera humilis L..
  (language: cze,   pages: 41)
 • Jiří Koptík (2004): Studium vlivu druhové diverzity na intenzitu kompetice v rostlinném společenstvu pomocí fytometrů.
  (language: cze,   pages: 26)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Jana Krčilová (2004): Populační a regenerační dynamika druhu Pedicularis sylvatica L..
  (language: cze,   pages: 27)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Tereza Lamošová (2004): Experimentální studium kompetice a závislosti produktivity na druhové bohatosti v různých podmínkách prostředí..
  (language: cze,   pages: 44)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Ondřej Mudrák (2004): Vliv kosení a hnojení na poloparazitické druhy Rhinanthus minor a Rhinanthus major.
  (language: cze,   pages: 25)
  related project: Hemiparasite biology...
 • Eva Tetíková (2004): Odchylky v životním cyklu populace Pedicularis palustris a úvod do prostorové dynamiky..
  (language: cze,   pages: )
  related project: Hemiparasite biology...
 • Jan Košnar (2003): Srovnávací studie lučních ostřic.
  (language: cze,   pages: 37)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Vít Latzel (2002): Odpověď tří druhů pryskyřníků (Ranunculus) na působení kompetice a zvýšení hladiny živin.
  (language: cze,   pages: 31)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Martin Střelec (2001): Comparative ecology of meadow grasses.
  (language: eng,   pages: 53)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Petr Macek (2000): The effect of environmental heterogenity on clonal behaviour of Prunella vulgaris.
  (language: eng,   pages: 39)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Eva Chaloupecká (2000): Vliv nejbližšího sousedství na růst Lychnis flos-cuculi a Myosotis nemorosa v lučním společenstvu.
  (language: cze,   pages: 44+3)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Gabriela Wolfová (2000): Vliv prostorové heterogenity na klíčení semenáčků v lučním porostu.
  (language: cze,   pages: 45)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Petra Šťastná (2000): Změna druhové a prostorové struktury horského temperátního lesa podél gradientu nadmořské výšky v Národním parku Ordesa, Pyreneje, Španělsko.
  (language: cze,   pages: 52+2)
 • Martina Petrů (1999): Inter- and intraspecific interactions in populations of Pedicularis palustris and Pedicularis sylvatica two rare species of wet grasslands.
  (language: cze,   pages: 45)
  related project: Hemiparasite biology...
 • David Zelený (1999): Vliv bioticky generované heterogenity na klíčení semenáčků v lučním porostu.
  (language: cze,   pages: 21+17)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Jana Kailová (1998): Directing succession: experimental sowing and transfer of vegetation into an abandoned field.
  (language: eng,   pages: 21)
 • Jan Horník (1998): Srovnávací populační biologie ostřic.
  (language: cze,   pages: 21+4)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Zuzana Musilová (1998): Vliv konkurence a hnojení na druhy Ranunculus auricomus, R. acris a R. nemorosus.
  (language: cze,   pages: 22+1)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Štěpán Janeček (1998): Vliv kosení a odstranění dominantního druhu Molinia coerulea na produkci kořenové biomasy společenstva svazu Molinion během vegetační sezóny 1997 a porovnání změn některých morfologických aspektů u bází druhu Molinia coerulea v závislosti na kosení porostu.
  (language: cze,   pages: 21)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Jan Prokop Reitschläger (1998): Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v českých zemích a jeho ekologické limity.
  (language: cze,   pages: 24)
 • Ivana Kotorová (1997): Klíčení a přežívání semenáčků v lučním společenstvu.
  (language: cze,   pages: 20+14)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Michal Hejcman (1997): Vývoj semenné banky na opuštěném poli, její vztah k aktuální vegetaci a biologie klíčení polních plevelů.
  (language: cze,   pages: 25)
 • Zdeněk Klouda (1996): Regenerační strategie chráněného druhu Gentiana pannonica Scop..
  (language: cze,   pages: 15)
 • Jaromír Kysilka (1996): Vliv přídavku živin na strukturu lučního společenstva.
  (language: cze,   pages: 18)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Veronika Podolská (1995): Mechanismy regenerace a jejich vliv na udržení druhové diversity.
  (language: cze,   pages: 12)
 • Dáša Hanzélyová (1994): Korelácia rastových faktorov u borovice vejmutovky (Pinus strobus) v oblasti CHKO Labské pískovce.
  (language: svk,   pages: 12)
 • Zdeňka Křenová (1994): Populační ekologie ohroženého druhu Gentiana pneumonanthe.
  (language: cze,   pages: 17)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...
 • Iva Špačková (1994): Vliv dominanty, opadu a mechového patra na strukturu lučního společenstva.
  (language: cze,   pages: 14)
  related project: Mechanisms of species coexistence in ...

home   publications   courses   students   Old field succession bibliography   Functional Diversity Macro