Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (21.1.2005)

Straminergon Hedenäs – bařinatec

 

Rostliny středně velké, většinou jednotlivé, promíšené s jinými mechorosty, vzácně v řídkých polštářích, zelené až žlutozelené či slámově žluté, ve stáří nahnědlé.

Lodyhy chabé, sporadicky vidličnatě větvené, většinou poléhavé až vystoupavé, 5 – 20 cm dlouhé, na průřezu 300 – 400 µm v průměru, s dobře diferencovanými 1 - 3 vrstvami korových, drobných (8 – 10 µm), ztlustlých, někdy hnědavě zabarvených buněk, s tenkostěnnými buňkami ve dřeni a s centrálním svazkem. Větve asi 2 cm dlouhé. Rhizoidy hladké, větvené, vyrůstající z lodyhy i z nafouklých buněk na vrcholech listů na hřbetní straně, obvykle poblíž žebra. Parafylie chybějí. Pseudoparafylie velké, lupenité, nepravidelně trojboké. Axilární vlásky s bazální buňkou a 1 – 2 hyalinními terminálními buňkami.

Lodyžní listy přímo odstálé nebo přilehlé k lodyze, 1,5 – 3,0 mm dlouhé a 0,4 – 0,9 mm široké, oválné až úzce oválné, se zaoblenou, často kápovitou špičkou, vyduté, neřáskaté, celokrajné, na okraji vehnuté. Žebro listové jednoduché, poměrně slabé, asi 45 – 55 µm na bázi, končí v horní třetině listu. Větevní listy téměř shodné.

Buňky čárkovité, se stěnami poněkud ztloustlými nebo tenkostěnné, tečkované, 50 – 90 × 4 – 9 µm, u okrajů listů delší než ve střední části, na vrcholku poněkud kratší (45 – 50 × 8 – 9 µm); křídelní buňky krátce obdélníkovité až čtvercovité, nafouklé, bezbarvé, ve stáří hnědavé, se stěnami nepatrně ztloustlými nebo tenkostěnné, sbíhavé, nedosahující k žebru.

Dvoudomý druh. Perichaetiální listy přímé a odstávající, zúžené do zašpičatělé špičky, neřáskaté, žebro jednoduché, končí před špičkou.

Štět dlouhý, 4 – 5 cm, purpurový. Tobolka hnědavá, válcovitá, zakřivená, asi 2,5 – 3,0 mm dlouhá a 1,0 – 1,3 mm široká, vodorovná. Víčko kuželovité. Prstenec neloupavý.

Obústí dvojité. Zuby exostomu 550 – 650 µm dlouhé a 85 – 100 µm široké, světle žlutavé, ve spodní části papilnaté, v horní části lemované a slabě papilnaté; zuby endostomu bezbarvé, hladké v dolní, jemně papilnaté v horní části, brvky 2 – 3, lámavé.

Výtrusy žlutohnědé, 12 – 21 µm, jemně papilnaté.

Monotypický rod, jediný druh roste i na našem území.

 

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – bařinatec nažloutlý

Syn.: Hypnum stramineum Dicks. ex Brid., Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb.

 

Popis druhu viz popis rodu.

Ekologie: na vrchovištích mezi rašeliníky, na rašelinných lukách, vlhkých travnatých místech, okrajích rybníků apod. od nížin do hor.

Rozšíření: Česká rep.: poměrně hojný druh na celém území.
Celkové: holarktický druh, zasahující do Jižní Ameriky až do Peru, Austrálie.

Variabilita: vytváří řadu modifikací charakterizovaných postavením listů (přilehlé či odstávající – var. patens (Lindb.) G. Roth), tvarem listů, velikostí rostlin apod., v zásadě se však nejedná o příliš variabilní druh

Možné záměny: pravděpodobně pouze s druhem Pseudocalliergon trifarium – viz tento druh; druhy rodu Calliergon, které jsou vždy statnější, mají širší, spíše srdčité listy, dlouhé (2 – 8-buněčné) axilární vlásky aj.