Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (30.6.2004)

Seligeriaceae Schimp. – kápěnkovité

 

Rostliny drobné až středně velké, tlupovité nebo tvořící více či méně husté porosty.

Lodyhy jednoduché nebo nezřetelně větvené, bez rhizoidálního vlášení.

Listy z užší nebo vzácněji širší oválné báze šídlovité, zpravidla tuhé nebo jen slabě pokroucené; žebro jednoduché, obvykle poměrně silné, často vyplňující šídlovitou špičku listu, končící těsně pod špičkou až (dlouze) vybíhavé, hladké, na průřezu ± homogenní, hyalinní chlup chybí. Okraje většinou celokrajné, někdy mírně zoubkaté, zpravidla neohrnuté.

Buňky v horní části listu ± isodiametrické, čtvercovité až okrouhlé, rovnoměrně ztlustlé, hladké, postupně se prodloužující v obdélníkovité až čárkovité směrem k bázi, křídelní buňky obvykle vůbec nebo jen slabě diferencovány.

Dvoudomé nebo jednodomé (autoické). Perichaetiální listy někdy diferencovány, s výrazně pošvatou bází.

Štět zpravidla poměrně dlouhý, přímý nebo zahnutý.

Tobolky přímé, symetrické, pohárkovité, obráceně hruškovité, elipsoidní až válcovité, hladké nebo podélně rýhované. Prstenec někdy přítomen. Víčko přímo nebo šikmo zobanité, čepička obvykle kápovitá, vzácně mitrovitá. Obústí haplolepidního typu obvykle přítomno, tvořené 16 redukovanými, uťatými, nevětvenými a nejvýš nezřetelně perforovanými zuby endostomu; exostom může být vytvořen jako nízká membrána, přichycená k okrajům endostomu nebo vytvořené jako předobústí (prostom) na bázi segmentů endostomu. Výtrusy kulovité.

Nevelká čeleď, tvořená podle pojetí 4-8 rody s širokým, převážně temperátním až cirkumpolárním typem rozšíření. V Evropě i u nás jen následující (z rodů Blindia a Seligeria bývají ovšem někdy ještě vyčleňovány další; do čeledi bývá někdy řazen rod Dicranoweisia, tradičně řazený do čeledi Dicranaceae).

 

Klíč k určení rodů

 

1a Středně velké mechy kyselých až neutrálních substrátů, 0.5-5(-10) cm vysoké; křídelní buňky listů nápadně diferencované, oranžově hnědé. Dvoudomé.
Blindia
1b Drobné mechy, obvykle nižší než 1 cm; křídelní buňky vůbec nebo jen slabě odlišeny, zelené. Autoické.
2
2a Tobolka za sucha podélně rýhovaná; čepička zvonkovitá. Na kyselých substrátech.
Brachydontium
2b Tobolka hladká; čepička kápovitá. Na bazických substrátech.
Seligeria

 


Verze 1.0 (30.6.2004): Vytvoření textu.