Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.1 (2.10.2017)

Aytoniaceae Cavers – mozolkovité

 

Stélky dichotomicky nebo ventrálně větvené, někdy s purpurovým nádechem. Buňky epidermis kolenchymatické, dýchací póry jednoduché, lemované 1 – 6 kruhy ze 4 – 12 buněk. Dýchací dutiny alespoň ve střední části stélky v několika vrstvách, bez asimilačních vláken. Ventrální šupiny mohutné, obvykle ve dvou řadách, pokrývající střední část nebo celou spodní stranu stélky, s 1 – 3 kopinatými přívěsky.

Dvoudomé druhy. Antheridia ponořená ve stélce nebo na přisedlých receptakulech. Samičí receptakula se stopkou s jednou rhizoidální rýhou. Sporofyt s velmi krátkým štětem; tobolka kulovitá, otevírá se rozpadem nebo víčkem. Stěna tobolky kromě vrcholové části jednovrstevná, bez poloměsíčitých ztluštěnin. Mrštníky se 2 – 3 šroubovicemi.

Celkem 5 rodů, z nichž rod Cryptomitrium se nevyskytuje v Evropě. Rod Plagiochasma je omezen na jižní část Evropy, ostatní rody se vyskytují na našem území.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Dýchací otvory lemované 4 – 5 kruhy buněk s poněkud ztloustlými radiálními stěnami; ventrální šupiny s 2 – 4 přívěsky. Samičí receptakula na okraji (4 –) 5 – 7-laločná. Tobolka se otevírá nepravidelným rozpadem stěny

Reboulia

1b

Dýchací otvory lemované 2 – 4 kruhy buněk s neztloustlými radiálními stěnami; ventrální šupiny s 1 – 2 přívěsky. Samičí receptakula na okraji velmi mělce 4-laločná. Tobolka se otevírá víčkem

2

2a

Pseudoperiant většinou chybí, tobolka obalena pouze perichaetiem; pokud je pseudoperiant přítomen, je až k bázi rozdřípen v kopinaté segmenty, nerozdřípená válcovitá část silně redukovaná. Víčko tobolky nepravidelně puká

Mannia

2b

Pseudoperiant vytvořen, v době zralosti se horní polovina trhá v kopinaté laloky, spodní zůstává válcovitá, nedělená. Víčko tobolky okrouhlé, nepukavé

Asterella

 


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (7.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 1.1 (2.10.2017): Aktualizace rodového klíče.