Monitoring diverzity hub univerzitního kampusu

Zajímá vás, co roste v našem bezprostředním okolí?

Jaké mají úpravy kampusu vliv na diverzitu hub?

Kde jsou hotspoty diverzity a kde mykologické pouště?

Chcete pomoci s monitoringem?

  • Najděte houbu, zanamenejte místo nálezu (mapa kampusu), zjistěte dřevinu, pod kterou se nachází
  • Vyfoťte a pošlete mailem (mvasutova@prf.jcu.cz), na facebook nebo přineste na botanickou vilu (dveře 218)

VÝSLEDKY 2016

Našly se plodnice 67 druhů hub, nejvíce druhů bylo nalezeno před Botanickou vilou (čím to asi bude...) a u budovy F. Pokud bude rok 2017 příznivý pro růst hub, očekávám nálezy dalších zhruba 40 druhů.

FOTKY NĚKTERÝCH DOSUD NALEZENÝCH PLODNIC

Mykorhizní symbionti

Hygrophorus lucorum - šťavnatka modřínová

pod modřínem u budovy F; mykorhizní symbiont modřínu

Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka

u budovy F a M; mykorhizní symbiont borovice

Hebeloma - slzivka

v trávě u budovy F, roztroušeně po celém kampusu

Hebeloma sacchariolens - slzivka sladkovonná

před branou areálu Biologického centra; charakteristická výrazně sladkou vůní

Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná

před branou areálu Biologického centra; dobře poznatelná podle pásu zbytků vela na okraji klobouku, ředkvová vůně

Inocybe cincinnata - vláknice tmavohnědá

u vily; mykorhizní symbiont smrku, dubu a dalších dřevin; v mládí nafialovělý třeň, spermatický pach

Inocybe langei - vláknice Langeova

v trávě u Botanické vily; slámově zbarvená vláknitá pokožka klobouku, nakyslý až spermatický pach

Inocybe sindonia - vláknice sindonská

v trávě u budovy M; světle zbarvená vláknice se slabě spermatickým pachem

Laccaria laccata - lakovka obecná

roztroušeně po celém kampusu; drobné, masově zbarvené plodnice s řídkými lupeny

Russula amoenolens - holubinka hřebílkatá

pod borovicí mezi knihovnou a budovou 15; palčivá chuť, pach po camembertu

Russula depallens - holubinka parková

pod břízou u kolejí; mykorhizní symbiont břízy, růžově červená pokožka klobouku, rychle vybledávající, slámově žlutavé lupeny, chuť v lupenech palčivá

Russula graveolens - holubinka slanečková

pod břízou u kolejí; mykorhizní symbiont, mírná chuť, pach po slanečcích

Russula pectinatoides - holubinka hřebínkatá

pod lípou v areálu botanické vily; charakteristická hnědookrovou lepkavou pokožkou, uzlinatě brázditým okrajem klobouku,červeně skvrnitou bází třeně, ovocným pachem a mírnou nepříjemnou chutí, 16.6.2016

Russula cessans - holubinka cihlová

pod borovicí u vrátnice Biologického centra; narůžovělá, nazelenalá až vínová barva pokožky, sytě žlutý výtrusný pach, mírná chuť

Scleroderma bovista - pestřec prášivkový

hojně po celém kampusu, pod duby

Suillus granulatus - klouzek zrnitý

v trávě u budovy F a před menzou; mykorhizní symbiont borovice

Thelephora palmata - plesňák zápašný

pod borovicí u budovy F (17); mykorhizní symbiont, charakteristický zápachem po hnijícím zelí

Tricholoma scalpturatum - čirůvka šedožemlová

pod břízou u kolejí; hojná čirůvka charakteristická moučnou vůní

Tricholoma terreum - čirůvka zemní

pod borovicí u budovy F (17) a M; mykorhizní symbiont borovice, velmi hojná, bez výraznější vůně

Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý

pod borovicí u budovy F (17)

Xerocomus - suchohřib

pod lípou u budovy M (7), pouze staré plodnice, přesná identifikace nebyla možná

Saprotrofové

Agaricus bernardii - pečárka Bernardova

pod borovicí u budovy F (17)

Agaricus cf. fissuratus - pečárka

pod břízou u kolejí; výrazně žloutnoucí pečárka z okruhu pečárky ovčí

Agaricus sp. - pečárka

pod borovicí u budovy F (17); pečárka z okruhu pečárky ovčí (Agaricus arvensis), taxonomicky obtížná skupina

Agrocybe pediades - polnička polokulovitá

v trávníku před rektorátem; drobné slámově žluté kobouky, hnědé lupeny a tenké třeně, od polničky rané se liší mimo jiné nepřítomností prstýnku

Agrocybe praecox - polnička ranná

v trávníku před rektorátem; běžný druh, charakteristický slámově žlutým kloboukem a hnědými lupeny

Clitocybe agrestis - strmělka

v trávě u duny, u botanické vily

Conocybe sp. - sametovka

v trávě v dendroparku

Conocybe albipes - sametovka mléčná

v trávníku před rektorátem; druh charakteristický křehkými plodnicemi, bělavým kloboukem a hnědými lupeny, 16.6. 2016

Galerina graminea - čepičatka travní

hojně v trávě před budovou B; nejběžnější čepičatka v trávnících

Lepiota subincarnata - bedla namasovělá

v trávě u budovy F

Lepiota cristata - bedla hřebenitá

v trávě, dendropark; vyfocené plodnice nejsou typické (trochu omrzlé..), charakterická ostrým pachem po pestřeci

Leucoagaricus leucotithes - bedla zardělá

v trávě u duny

Lyophyllum sp. - líha

v trávě u Botanické vily

Marasmius oreades - špička travní

hojně po celém kampusu; charakteristická pleťově zbarveným kloboukem a nápadně řídkými lupeny

Melanoleuca sp. - tmavobělka

před branou areálu Biologického centra; taxonomicky velmi obtížná skupina

Morchella conica - smrž kuželovitý

Dendropark; běžný smrž fruktifikující na mulči

Mycena aetites - helmovka šedolupenná

v trávě u budovy F

Omphalina cf. obatra - kalichovka

za branou areálu Biologického centra

Omphalina albominutella - kalichovka

drobná bílá kalichovka rostoucí v trávě u botanické vily a před biologickým centrem

Pholiota lucifera - šupinovka mastná

na mulči, v záhonu před budovou B; často roste na synantropních místech

Pholiota gummosa - šupinovka gumovitá

u duny

Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní

v trávníku před rektorátem; hnědošedé klobouky za sucha vybledávající do béžové, nepravidelně zbarvené (=kropenaté) lupeny

Psathyrella candolleana - křehutka Candolleova

v trávníku před rektorátem; poznáte podle světle zbarveného klobouku, polotrsnatého růstu a velmi hustých tmavých lupenů, které mají v mládí nafialovělý nádech a bělavých zbytků vela při okraji klobouku

Vascellum pratense - pýchavka stlačená

u duny; běžně na synantropních stanovištích


Aktualizovaný seznam nálezů

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz