Bc. Františka Kašparová

E-mail:faninecka@centrum.cz
Tel:+420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Diplomová práce:

Ekologické charakteristiky invazního druhu Chenopodium pumilio R. Br. (Bc.) pdf

Zaměření:

Ekologie invazních druhů Chenopodium pumilio, Echynocystis lobata a Lythrum salicaria

Konference:

Kašparová F., Mihulka S. (2008): Ecological study of an australian alien Chenopodium pumilio in the Czech Republic. IVAS. Frontiers of vegetation science: an evolutionary angle. Stellenbosch, South Africa. (poster presentation) jpg