Czech version

Hemiparasitic Orobanchaceae Research Team   
Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia             

Functional ecology of plants - Suspa's homepage                                                                  Taxonomy of vascular plants
Researchers and PhD students
Jan Šuspa Lepš   (suspa_AT_prf.jcu.cz)
Jakub Těšitel   (jakub.tesitel_AT_centrum.cz)
Milan Štech   (stech_AT_prf.jcu.cz)
Francesco de Bello   (fradebello_AT_ctfc.es)
Pavel Říha   (pavel.riha.cb_AT_centrum.cz)
Pavel Fibich   (pavel.fibich_AT_prf.jcu.cz)
Jitka Kocková   (jitka.kockova_AT_gmail.com)
Šárka Svobodová
BSc and MSc Students
Vojtěch Adamec   (vojta.a_AT_seznam.cz)
Petr Blažek   (peta.blazek.f_AT_seznam.cz)
Eliška Nekvapilová   (NekvapilovaEliska_AT_seznam.cz)
External collaborators
Tomáš Hájek
Tamara Těšitelová
Ondřej Mudrák
Karel Fajmon
Author: Jakub Těšitel
Optimized for Získejte Firefox!