Lycopodiophyta – plavuně

Charakteristika

Sporofyt

adventivní kořeny

stonek plný, nečlánkovaný, dichotomicky větvený (pseudomonopodium)

mikrofilní olistění (lepidofyly) = listy téměř vždy jednožilné, ve šroubovici, někdy též víceřadě uspořádané (bez linguly nebo s lingulou), jejich stopy netvoří ve stélé lakuny (gapy)

protostélé, aktinostélé až plektostélé, které není přerušováno při odvětvení listových stop, exarchní xylém

sporangia ledvinitá, laterální v pažní mikrofylů nebo na nich, eusporangiátní, otevírají se příčnou štěrbinou na distálním konci; izosporické i heterosporické typy

Gametofyt

Samostatný, různorodý i různě dlouhověký

Převažují biciliátní výtrusy (s výjimkou Isoëtopsida)

Ekologie a rozšíření

Starobylá skupina, hlavní vývoj v mladších prvohory (snad již od pozdního siluru, maximum devon, karbon), stromovité končí v permu, v druhohorách jen keřovité, recentně přežívají jen bylinné. Dnes představují jen zlomek cévnatých rostlin (nanejvýš 0,5%, 3 čeledi). Njevější rozšíření tropech, téměř se nevyskytují ve stepích, polopouštích a pouštích

Členění

Lycopodiopsida

Selaginellopsida

Isoëtopsida